Poučení o zpracování údajů

Chcete být informování o našich aktivitách? Klikněte ZDE.

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), uděluje tímto Agentura Helas, s. r. o., se sídlem Klášter minoritů sv. Jakuba, Malá Štupartská 6, 110 00 Praha 1, IČ:26744279, DIČ: CZ26744279, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91002 (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

 • jméno a příjmení
 • emailová a poštovní adresa
 • telefon

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

Zasílání elektronických zpravodajů a pozvánek na odborné semináře a konference, na kulturní a sportovní akce v souvislosti s níže uvedenými obdobnými projekty:

 • Exportní cena (EC)
 • Ocenění českých podnikatelek (OCP),
 • Ocenění českých lídrů (OCL),
 • Podnikatelkaonline.cz (POD),

a dále s přidruženými kluby

 • Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club (HLC),
 • Helas New Encounters Club (HNEC),

a dále o událostech

 • v Klášteře minoritů sv. Jakuba v Praze 1 (KLÁŠTER)
 • aktivitách Agentury Helas s.r.o. (HELAS)

Uvedené projekty a přidružené kluby (EC, OCP, OCL, POD, HLC, HNEC, KLÁŠTER, HELAS) jsou pořádány a provozovány společností Agentura Helas, s.r.o.

3. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

Souhlasím se zasíláním zpravodajů a pozvánek na odborné semináře a konference, na kulturní a sportovní akce (viz. účel zpracování osobních údajů)

*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování / může dojít k automatizovanému rozhodnutí o zamítnutí žádosti o zaměstnání, bude-li Subjekt údajů u Správce evidován jako neúspěšný uchazeč,
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
 • Pro uplatnění vašich práv (žádosti) nás kontaktujte prostřednictvím:
  • email: exportnicena@helas.org
  • nebo písemně na adresu sídla společnosti Agentury Helas s.r.o., Malá Štupartská 6, Praha 1
Partneři soutěže Exportní Cena DHL 2019