Petr Šíma


Petr Šíma photo
partner skupiny NSG Morison

Petr Šíma je předním expertem v oblasti oceňování podniků a finančního strukturování s více jak 25letou zkušeností. Již před ukončením studia se podílel na založení investiční společnosti a dále na řízení a tvorbě investiční strategie investičního privatizačního fondu. Specializuje se na oceňování podniků,vede firemní finance a nejvýznamnější projekty pro domácí i zahraniční klienty v oblasti fúzí,akvizic a ocenění. Je registrován jako soudní znalec pro obory ekonomika, ceny a odhady. NSG Morison zastupuje v rámci asociace Morison International, kde je členem představenstva pro region Evropa a Severní Amerika. V roce 2006 byl jmenován členem znalecké komise Městského soudu v Praze. Petr Šíma spoluzaložil společně s druhým partnerem Martinem Novotným NSG Morison před 22 lety.Dnes zaměstnává přes 50 lidí. Vysokoškolský titul získal na VŠE a následně absolvoval řadu odborných mezinárodních školení.

Partneři soutěže Exportní Cena DHL 2019