Martin Růžička


Martin Růžička photo
člen představenstva a náměstek generálního ředitele, zodpovědný za vedení Úseku řízení rizik, EGAP

Ing. Martin Růžička je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty podnikohospodářské. Po absolvování vysoké školy působil Ing. Růžička v letech 1994 až 2005 na různých pozicích v EGAP, kde se vypracoval z pozice analytika teritoriálních rizik až do funkce vrchního ředitele úseku komerčního úvěrového pojištění. V letech 2005 až 2009 zastával funkci předsedy představenstva a generálního ředitele Komerční úvěrové pojišťovny EGAP, a.s. Poté odešel do české organizační složky společnosti COMPAGNIE FRANCAISE D´ ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE) Austria Kreditversicherung A.G., kde bylo jeho úkolem rozvíjet podnikání této francouzské úvěrové pojišťovny v České republice. Před příchodem do EGAP v červenci 2016 zastával rovněž pozice jednatele společnosti Coface Czech Credit Management Services, spol. sr.o. a Coface Czech Insurance Service, s.r.o.

Partneři soutěže Exportní Cena DHL 2019