Jiří Flégl


Jiří Flégl photo
manažer strukturovaného a exportního financování UniCredit Bank, ředitel UniCredit Factoring

V roce 2003 vystudoval obor Mezinárodní politika a diplomacie na fakultě Mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze. V rámci studia absolovoval semestrální kurz na Právnické fakultě Státní Univerzity v Petrohradě. Od roku 2003 působil čtyři a půl roku v Komerční bance jako specialista exportního financování se zaměřením na Středoasijské republiky, jihovýchodní Asii, Afriku a Latinskou Ameriku. Od roku 2008 působí v UniCredit Bank Czech Republic a.s. (později UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.). Nejprve jako poradce Structured Trade&Export Finance (STEF), poté jako manažer prodeje produktů STEF a v současné době jako manažer odboru Structured Trade & Export Finance za Českou i Slovenskou republiku. Od počátku roku 2015 je členem dozorčí rady společnosti Transfinance, a.s.

Partneři soutěže Exportní Cena DHL 2019