Helena Kohoutová


Helena Kohoutová photo
ředitelka a jednatelka Agentury Helas

Helena Kohoutová je zakladatelka Agentury Helas, která od roku 1997 ovlivňuje společenské a podnikatelské prostředí v České republice. Děje se tak zejména díky projektům, jež produkuje a iniciuje. Jedná se o dva unikátní kluby Helas New Encounters Club a Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club a také prestižní projekty Ocenění Českých Podnikatelek, Ocenění Českých Lídrů a  Exportní cena DHL UniCredit pod záštitou agentury CzechTrade, které dlouhodobě oceňují české podnikatele, jejichž firmy podnikají transparentně, mají vysoký rating a scoring a jsou pozitivním příkladem pro současnou i budoucí generaci podnikatelů. Myšlenka spojující projekty Heleny je „BUDUJEME HRDÉ ČESKO“.

Agentura Helas dále pořádá a produkuje akce na klíč a zastupuje historické sály Kláštera minoritů sv. Jakuba v Praze. Firemním mottem je „Friendly Business – náš společný úspěch“.

Partneři soutěže Exportní Cena DHL 2019