Eduarda Hekšová


Eduarda Hekšová photo
vedoucí Odboru obchodu a rozhlasových poplatků, Český rozhlas

Vystudovala kybernetiku na ČVUT Praha. Manažerské zkušenosti získala ve společnosti Credit Suisse (zejména marketing, IT a compliance) a potom na Ministerstvu financí, kde řídila legislativu finančního trhu. Dlouho působila v Československé obchodní bance, kde nejprve řídila Přímý prodej a služby a v posledních letech zastávala pozici ředitelky útvaru Komunikace. Pro Český rozhlas vede Odbor obchodu a rozhlasových poplatků. Relaxuje u knížky, golfu nebo při takřka jakékoliv výtvarné činnosti.

Partneři soutěže Exportní Cena DHL 2019