SPOLUPRÁCE

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP)

Vodičkova 34/701
111 21  Praha 1
Email: info@egap.cz

 

EGAP – Podporujeme český export
Jsme úvěrová pojišťovna se zaměřením na tržně nepojistitelná politická a komerční rizika spojená s financováním vývozu zboží, služeb a investic z České republiky.
Doplňujeme nabídku komerčních úvěrových pojišťoven, vyplňujeme mezeru na trhu a působíme jako standardní vývozní úvěrová pojišťovna plnící roli státního nástroje na podporu exportu. Pojišťovací služby poskytuje všem vývozcům českého zboží, služeb a investic bez rozdílu jejich velikosti, právní formy a objemu pojištěného vývozu.
EGAP byl založen v roce 1992 jako akciová společnost plně vlastněná státem. Česká republika svá akcionářská práva vykonává prostřednictvím Ministerstva financí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva zemědělství ČR.
Za 25 let naší existence jsme pojistili export za více než 800 miliard korun do 117 zemí světa.