ZÁŠTITA

Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade

Ditrichova 21, 128 01  Praha 2
Tel.: +420 224 907 523, fax: +420 224 913 440

Agentura CzechTrade je národní proexportní organizací založenou ministerstvem průmyslu a obchodu. Jejím cílem je posílení konkurenceschopnosti českých firem, jejich podpora při uplatnění na zahraničních trzích, nová oborová a teritoriální diverzifikace vývozu a zvýšení podílu exportu s vyšší přidanou hodnotou. Relevantní a včasné informace hrají v každém rozhodovacím procesu klíčovou roli. Agentura CzechTrade disponuje unikátními nástroji k jejich získávání a distribuci mezi české firmy s cílem maximalizovat šance podnikatelů na úspěšný vstup na vybrané trhy. Služby agentury CzechTrade usnadňují firmám rozhodování o výběru vhodných exportních teritorií, zkracují dobu vstupu na daný trh a podporují aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí. Specialisté poskytují služby společně se zahraničními kancelářemi CzechTrade. Služby zahrnují poradenství, vzdělávání, informační služby a služby zahraničních zástupců.