AMSP ČR – Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

METEOR Centre Office Park B

Sokolovská 100/94

186 00 Praha 8 - Karlín

tel.: 236 080 454, 733 722 512

e-mail: amsp@amsp.cz

Informační servis pro exportéry, unikátní analýzy, nezávislé průzkumy trhů, vlastní exportní magazín Trade News a podnikatelé inkubátory pro malé a střední podniky v zahraničí bez koruny dotace. To jsou klíčové aktivity AMSP ČR směrem k exportérům. Pravidelně monitorujeme podnikatelské příležitosti, to ale bohužel k úspěchu nestačí, proto musíme být mimořádně aktivní ve vybraných regionech, jinak nemáme šanci na tamním trhu uspět. Inkubátor v New Yorku a inkubátor v indickém Bangalore jsou dva konkrétní výstupy za poslední tři roky aktivit. Inkubátor v Indii je pro nás v tuto chvíli prvním krokem, naším cílem je vybudovat během krátké doby první český výrobní park, který poskytne zázemí daleko větší komunitě českých podnikatelů v Indii. Rozšiřujeme tak naše služby již ve druhé zahraniční destinaci a netajíme se tím, že budeme pokračovat… AMSP ČR je také jedinou podnikatelskou organizací, která poskytuje své dva pracovníky, informační a organizační servis pro české podnikatele po celou dobu světové výstavy EXPO ASTANA 2017.