Nejlepší čeští exportéři se pochlubí výsledky za rekordní rok 2011

  • Datum: 18. 6. 2012
  • Zdroj: Prosperita
  • Autor: (tz)

V soutěži EXPORTNÍ CENA DHL UNICREDIT, založené společností DHL Express, jsou již patnáctým rokem udělována prestižní ocenění malým a středně velkým firmám v České republice, čímž se poukazuje na jejich významný přínos pro českou ekonomiku. U jejího zrodu stála take vládní agentura CzechTrade, která soutěži po celou dobu poskytovala záštitu. Odborným garantem soutěže je společnost Coface Czech. Ta hodnotí a zároveň autorizuje ekonomické výsledky finalistů soutěže a firmám, u kterých je předpoklad meziročního nárůstu obratu exportu, dává možnost se do projektu přihlásit.
„Letos budeme hodnotit exportní růsty a výkonnost v roce 2011, který byl pro českou ekonomiku rokem silným, a věřím, že i pro mnoho českých exportérů se stal rokem rekordním. My jsme rozhodně u řady našich klientů mohli společně s nimi sledovat, jak se jim daří zvyšovat exportní objemy a dobývat nové trhy. Těším se, že podobné příběhy uslyšíme od soutěžících také v letošní Exportní ceně DHL UniCredit,“ uvedl Luděk Drnec, obchodní ředitel a jednatel společnosti DHL Express CZ.
„Přestože rok 2011 byl úspěšným rokem pro velkou řadu firem, v současné době při sběru výsledků zaznamenává Coface Czech řadu nečekaných zvratů u zavedených firem a na druhou stranu řadu překvapivých výsledků u firem méně známých. Těšíme se na přihlášené firmy a jejich cesty k úspěchu. Jsme plni očekávání, v jakých oborech exportéři vykáží největší růst tržeb z exportu,“ dodal Country Manager Coface Czech Martin Růžička.
I letos mají firmy možnost soutěžit ve čtyřech hlavních kategoriích, a to Středně velká společnost, Malá společnost, pro kategorii Exportér teritoria bylo vybráno Německo a Exportér regionu bude volen v rámci Plzeňského kraje. Hodnocení vývozců vychází z indexu vypočítaného jako násobek meziročního růstu exportu (rok 2010 a rok 2011) a podílu exportu na obratu firmy. Na základě získaných výsledků jsou společnosti rozděleny do kategorií a je určeno jejich konečné pořadí v soutěži.
„Loňský rok byl pro exportéry úspěšným a rostl zejména export do Německa. To je důvod, proč lze očekávat, že se do soutěže přihlásí rekordní počet vývozců. Proto jsme zvolili za hodnocené exportní teritorium právě tuto zemi. Zároveň je to rovněž důvod, proč se těším na finále - uslyšíme od oceněných, jak se zrodil jejich úspěch,“ dodal Tomáš Hron, ředitel Global Transaction Banking ze společnosti UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Agentura CzechTrade i v jubilejním 15. ročníku vyhlásila tradiční kategorii „Nejúspěšnější klient“. Letos bude ocenění úzce spjato s Exportní strategií ČR pro období let 2012 až 2020, neboť agentura vybere vítěze z klientů, kteří vyváží do prioritních zemí. Jedná se o tyto země: Brazílie, Čína, Indie, Irák, Kazachstán, Mexiko, Ruská federace, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA a Vietnam.
Další vavříny mohou získat přihlášené firmy v kategorii Nejúspěšnější klient agentury CzechTrade z Plzeňského kraje.
Soutěžní kategorie:
Malá společnost - kategorie je určena malým firmám s maximálním počtem 50 zaměstnanců a obratem do 300 milionů korun. Podíl zahraničního vlastníka ve firmě nesmí přesáhnout 49 %, objem exportu v roce 2010 musel být minimálně 100 tisíc korun a další podmínkou je, že společnost vznikla před 1. lednem 2010.
Středně velká společnost - kategorie je určena středně velkým firmám s maximálním počtem 250 zaměstnanců a obratem do 1,5 miliardy korun. Ani zde nesmí podíl zahraničního vlastníka společnosti přesáhnout 49 %, objem exportu musel v roce 2010 činit minimálně 100 tisíc korun a datum vzniku společnosti musí předcházet 1. lednu 2010.
Exportér regionu - kategorie vybírá nejúspěšnějšího exportéra z malých a středních společností se sídlem ve vybraném kraji, pro letošní rok je to Plzeňský kraj.

pokračování na str. 13

pokračování ze str. 12
Exportér teritoria - kategorie vybírá nejúspěšnějšího exportéra z malých a středních společností podle váženého nárůstu jejich exportu do vybraného teritoria, kterým je pro letošní rok Německo.
Nejúspěšnější klient CzechTrade - kritériem kategorie je výše vývozu firmy dosažené s podporou služeb agentury CzechTrade do prioritních zemí pro export ((Brazílie, Indie, Irák, Kazachstán, Mexiko, Ruská federace, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA a Vietnam).
Nejúspěšnější klient CzechTrade z Plzeňského kraje - kategorie pro firmy sídlící v Plzeňském kraji, které zrealizovaly úspěšný zahraniční kontrakt s podporou služeb agentury CzechTrade.
Více informací o soutěži naleznete na www. exportnicena.cz. Slavnostní vyhlášení vítězů Exportní ceny DHL UniCredit, které proběhne 22. listopadu 2012 v panoramatickém sále ZOOM v Kongresovém paláci v Praze, se odehraje pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.