Exportéři opět soutěží

  • Datum: 15. 6. 2012
  • Zdroj: Podnikatel
  • Sekce: Export
  • Autor: (rep)

Pod záštitou agentury CzechTrade byl vyhlášen 15. ročník Exportní ceny DHL UniCredit

V soutěži Exportní cena DHL UniCredit, založené společností DHL Express, jsou už patnáctým rokem udělována prestižní ocenění malým a středně velkým firmám v České republice, čímž se poukazuje na jejich významný přínos pro českou ekonomiku.

U jejího zrodu stála také vládní agentura CzechTrade, která soutěži po celou dobu poskytuje svou záštitu. Odborným garantem je společnost Coface Czech. Ta hodnotí a zároveň autorizuje ekonomické výsledky finalistů a firmám, u nichž je předpoklad meziročního nárůstu obratu exportu, dává možnost přihlásit se do projektu.
„Letos budeme hodnotit exportní růst a výkonnost v roce 2011, který byl pro českou ekonomiku rokem silným a věřím, že pro mnoho českých exportérů se stal i rokem rekordním. My jsme rozhodně u řady našich klientů mohli společně s nimi sledovat, jak se jim daří zvyšovat exportní objemy a dobývat nové trhy, a těším se, že podobné příběhy uslyšíme od soutěžících také v letošní Exportní ceně DHL UniCredit,“ uvedl Luděk Drnec, obchodní ředitel a jednatel společnosti DHL Express CZ.
„Přestože rok 2011 byl pro mnohé firmy úspěšný, Coface Czech v současné době při sběru výsledků zaznamenává řadu nečekaných zvratů u zavedených firem, a na druhé straně překvapivé výsledky u firem méně známých. Těšíme se na přihlášené firmy a jejich příběhy. Jsme plni očekávání, v jakých oborech exportéři vykážou největší růst tržeb z exportu,“ dodává Country Manager Coface Czech Martin Růžička.
I letos mají firmy možnost soutěžit ve čtyřech hlavních kategoriích, a to Středně velká společnost, Malá společnost, pro kategorii Exportér teritoria bylo vybráno Německo a Exportér regionu bude volen v rámci Plzeňského kraje. Hodnocení vývozců vychází z indexu vypočítaného jako násobek meziročního růstu exportu (rok 2010 a rok 2011) a podílu exportu na obratu firmy. Na základě získaných výsledků jsou společnosti rozděleny do kategorií a je určeno jejich konečné pořadí v soutěži.
„Loňský rok byl pro exportéry úspěšný a rostl zejména vývoz do Německa. To je důvod, proč lze očekávat, že se do soutěže přihlásí rekordní počet firem. Proto jsme zvolili za hodnocené exportní teritorium právě tuto zemi. Zároveň je to rovněž důvod, proč se těším na finále – od oceněných uslyšíme, jak se zrodil jejich úspěch,“ dodal Tomáš Hron, ředitel Global Transaction Banking ze společnosti UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Agentura CzechTrade i v jubilejním 15. ročníku vyhlašuje tradiční kategorii „Nejúspěšnější klient“. Letos bude ocenění úzce spjato s Exportní strategií ČR pro období let 2012 až 2020, neboť agentura vybere vítěze z klientů, kteří vyvážejí do prioritních zemí. Jde o tyto země: Brazílie, Čína, Indie, Irák, Kazachstán, Mexiko, Ruská federace, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA a Vietnam.
Další vavříny mohou přihlášené firmy získat v kategorii Nejúspěšnější klient agentury CzechTrade z Plzeňského kraje.
Soutěžní kategorie: Malá společnost Kategorie je určena malým firmám s max. počtem 50 zaměstnanců a obratem do 300 mil. Kč. Podíl zahraničního vlastníka ve firmě nesmí přesáhnout 49 %, objem exportu v roce 2010 musel být min. 100 tis. Kč a další podmínkou je, že společnost vznikla před 1. lednem 2010.
Středně velká společnost Kategorie je určena středně velkým firmám s max. počtem 250 zaměstnanců a obratem do 1,5 mld. Kč. Ani zde nesmí podíl zahraničního vlastníka společnosti přesáhnout 49 %, objem exportu v roce 2010 musel být min. 100 tis. Kč a datum vzniku společnosti musí předcházet 1. lednu 2010.
Exportér regionu Kategorie pro nejúspěšnějšího exportéra z malých a středních společností se sídlem ve vybraném kraji, pro letošní rok je to Plzeňský kraj. Exportér teritoria Kategorie pro nejúspěšnějšího exportéra z malých a středních společností podle váženého nárůstu jejich exportu do vybraného teritoria, kterým je pro letošní rok Německo. Nejúspěšnější klient CzechTrade Kritériem kategorie je výše vývozu firmy dosaženého s podporou služeb agentury CzechTrade do prioritních zemí pro export ((Brazílie, Indie, Irák, Kazachstán, Mexiko, Ruská federace, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA a Vietnam).
Nejúspěšnější klient CzechTrade z Plzeňského kraje Kategorie pro firmy sídlící v Plzeňském kraji, které zrealizovaly úspěšný zahraniční kontrakt s podporou služeb agentury CzechTrade.
Víc informací o soutěži najdete na www.exportnicena.cz. Slavnostní vyhlášení vítězů Exportní ceny DHL UniCredit, které se uskuteční 22. listopadu 2012 v panoramatickém sále ZOOM v Kongresovém paláci v Praze, bude pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Foto popis|