Kontakt

Partneři Exportní ceny

Radka Havlenová
DHL Express (Czech Republic) s.r.o.
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5
mobil: 702 225 432
e-mail: radka.havlenova@dhl.com
www.dhl.cz/express

Zuzana Synková
CzechTrade
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
mobil: 724 339 449
e-mail: zuzana.synkova@czechtrade.cz 
www.czechtrade.cz