9. ročník Exportní ceny DHL

2006

Společnost DHL Express (Czech Republic) s.r.o. ve spolupráci s vládní agenturou CzechTrade v roce 2006 již po deváté udělila prestižní ocenění malým a středně velkým exportním firmám v České republice, s cílem poukázat na jejich význam pro českou ekonomiku. Oproti roku 2005 došlo v rámci soutěže k inovaci, která zajistila možnost účasti širšímu okruhu českých podnikatelů.

Firmy byly rozděleny do nových kategorií – Středně velká společnost, Malá společnost, Exportér teritoria – pro tento rok bylo vybráno Rusko, Exportér regionu – Moravskoslezský kraj a Nejúspěšnější klient agentury Czechtrade. Soutěže se zúčastnilo celkem 184 firem, jejichž celkový obrat činil 51,6 miliardy Kč a celkový export 24,1 miliardy Kč. Slavnostní předávání cen výhercům proběhlo 9.listopadu ve stylu „Procházka Evropou“ ve Švandově divadle v Praze.

Výsledky soutěže

Kategorie „Středně velká společnost“

(pro společnosti s ročním obratem do 1,5 miliardy Kč a do 250 zaměstnanců)

Vítězem se stala společnost AUTEL a.s. z Třince. AUTEL je inženýrsko-dodavatelská společnost zajišťující komplexní řešení individuálních požadavků zákazníků a poskytující služby a dodávky nejmodernějších technologií v oblastech: technologický silnoproud, polní instrumentace, řídicí systémy, optimalizace a výrobní informační systémy. Společnost AUTEL meziročně zvýšila export téměř čtyřikrát, přičemž největší část jejího vývozu směřuje do Polska.

Kategorie „Malá společnost“

(pro společnosti s ročním obratem do 300 miliónů Kč a do 50 zaměstnanců)

Vítězem se stala společnost SIGA a.s. ze Zlína., která se zabývá výrobou a obchodem v oblasti spotřební a průmyslové chemie. Společnost SIGA a.s. meziročně zvýšila export dvanáctkrát.

Kategorie „Exportér teritoria – Rusko“

Vítězem se stala společnost INCO engineering s.r.o. z Prahy, která je dodavatelem nové generace těžních strojů a širokého sortimentu zařízení pro hlubinnou těžbu. Kromě dodávky na domácí trh, vyváží INCO engineering s.r.o. celý výrobní sortiment do řady zemí, a to zejména do Polska, Slovenské republiky a Ruské federace, kde se zvláště dokázala prosadit na trh řadou kontraktů na dodávky těžních strojů a souvisejících zařízení. Další obchodní případy má rozpracovány v Číně, Austrálii a Indii.

Kategorie „Exportér regionu - Moravskoslezský kraj“

Vítězem se stala společnost AUTEL a.s. z Třince.

Kategorie „Nejúspěšnější klient CzechTrade“

Vítězem se stala společnost BIOMAC Ing. Černý s.r.o. z  Uničova, která se zabývá výrobou a prodejem biopaliv. Společnost BIOMAC Ing. Černý s.r.o. meziročně zvýšila export téměř dvakrát a jejím největším odbytištěm  je Rakousko.