Posláním soutěže Exportní cena DHL UniCredit je najít a ocenit malé a středně velké exportní firmy v České republice. Soutěž založila před dvaceti lety společnost DHL a od té doby tak existuje platforma, kde si exportéři a všichni zájemci o export mohou předávat své zkušenosti, sdílet informace a scházet se na společensko-odborných setkáních, na kterých mohou čerpat exkluzivní informace a data partnerů projektu o současné ekonomické a geopolitické situaci. A samozřejmě, mohou se stát některým z vítězů oceněných na slavnostním galavečeru, který probíhá pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu.

Do 21. ročníku soutěže se mohli přihlásit vývozci, kteří splnili podmínky vlastnictví a hranici minimálního vývozu. Základní hodnocení vývozců vychází z indexu vypočítaného jako násobek meziročního růstu exportu (pro rok 2016 a rok 2017) a podílu exportu na obratu firmy. Na základě získaných výsledků byly společnosti rozděleny do kategorií a bylo určeno jejich konečné pořadí v soutěži. Soutěže se mohly zúčastnit společnosti se sídlem v České republice, které vznikly před 1. lednem 2016.

Malá společnost

Kategorie je určena malým exportérům s maximálním počtem 50 zaměstnanců a obratem do 300 milionů korun. V případě, že společnost splní kritéria počtu zaměstnanců a ročního obratu v kategorii Malá i Středně velká společnost, zařazujícím kritériem je obrat firmy.

Středně velká společnost

Kategorie je určena exportérům s maximálním počtem 250 zaměstnanců a obratem do 1,5 miliardy korun.

Exportér teritoria

Letošním teritoriem byly země Blízkého výchou. Nejúspěšnější exportér byl vybírán podle míry růstu exportu za poslední rok.

Globální exportér

Hodnotí se zejména nárůst exportních destinací v posledních dvou hodnocených letech (roky 2016 a 2017).

Nejúspěšnější klient CzechTrade

Kategorie je určena klientům CzechTrade, kteří za poslední rok deklarovali více než jeden úspěšný exportní případ podpořeného vývozu. Hodnotí se celkový objem realizovaného obchodu.

Exportní příběh roku CzechTrade

Kategorie je určená klientům CzechTrade. Konzultanti agentury vybírají klienta s nejzajímavějším příběhem uskutečněného exportu, který může inspirovat další firmy ke vstupu na zahraniční trhy.

paticka - partneři