19. ročník Exportní ceny

Posláním soutěže Exportní cena DHL UniCredit je najít a ocenit malé a středně velké exportní firmy v České republice. Soutěž založila před devatenácti lety společnost DHL a od té doby tak existuje platforma, kde si exportéři a všichni zájemci o export mohou předávat své zkušenosti, sdílet informace a scházet se na společensko-odborných setkáních, na kterých mohou čerpat exkluzivní informace a data partnerů projektu o současné ekonomické a geopolitické situaci. A samozřejmě, mohou se stát některým z vítězů oceněných na slavnostním galavečeru, který probíhá pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu.

PŘIHLASTE SE DO LETOŠNÍHO ROČNÍKU. CO ZÍSKÁTE?

 • vaše firma bude oceněná
 • přístup do registru exportérů a nové kontakty
 • výjimečnou příležitost podívat se na své podnikání z nadhledu
 • účast na společensko - odborných setkáních a slavnostním gala večeru
 • možnost potkat se osobně s předními ekonomy a odborníky
 • benefity od partnerů projektu
 • možnost získat a sdílet zkušenosti s dalšími úspěšnými exportéry

K tomu všemu vám pomůžeme zviditelnit vaši firmu a značku. A to vše ZDARMA.

JAK SE HODNOTÍ?

Hodnotícím kritériem exportérů je index, který se vypočítá jako násobek meziročního růstu exportu a podílu exportu na obratu. Na základě získaných výsledků je určeno pořadí a firmy jsou rozděleny do kategorií.

Pro výpočet se používá vzorec:

Index = [(vývoz 2015/vývoz 2014)-1] * (vývoz 2015/obrat 2015)

Příklad: Objem vývozu firmy za rok 2014 je 10 mil. Kč (b) a za rok 2015 je 12 mil. Kč (a).

Obrat firmy za rok 2015 je 17 mil. Kč (c)

meziroční růst exportu (d) = (a/b) – 1 = 0,2

x… podíl exportu na obratu (e) = a/c = 0,7058

= ... výsledek = d * e = 0,1412

Podíl exportu na obratu je faktorem, který váží růst společnosti podle angažovanosti na exportu a zároveň odstraňuje nerovnosti mezi podniky s menšími a většími obraty.

JAKÉ JSOU PODMÍNKY K ÚČASTI V SOUTĚŽI?

 • vznik firmy musí být datován před 1. lednem roku 2014
 • maximální počet kmenových zaměstnanců pro kategorii Malá společnost je 50 osob
 • maximální počet kmenových zaměstnanců pro kategorii Středně velká společnost je 250 osob
 • obrat firmy pro kategorii Malá společnost je do 300 milionů korun
 • obrat firmy pro kategorii Středně velká společnost je do 1,5 miliardy korun
 • objem exportu v roce 2014 musel činit minimálně 100.000,- Kč
 • podíl zahraničního kapitálu ve firmě není vyšší než 49 %
 • zúčastněné firmy podpisem přihlášky potvrdí, že nemají významné neuhrazené závazky vůči státu a svým dodavatelům
 • do soutěže nebudou zařazeny firmy, které se zabývají vývozem surovin, starožitných předmětů a zbraní

DO KDY A JAK SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT?

Uzávěrka přihlášek do soutěže pro 19. ročník Exportní ceny DHL UNICREDIT je 12. října 2016 ve 24.00 hodin.

Nyní už není možné se přihlásit.

KDY BUDOU VYHLÁŠENY VÝSLEDKY?

Výsledky budou vyhlášeny na slavnostním finálovém večeru pořádaném ve čtvrtek 24. listopadu 2016 v Praze pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

JAKÉ JSOU KATEGORIE?

 • Malá společnost – kategorie je určena pro malé firmy s maximálním počtem 50 zaměstnanců a obratem do 300 milionů korun.
 • Středně velká společnost – kategorie je určena pro středně velké firmy s maximálním počtem 250 zaměstnanců a obratem do 1,5 miliardy korun.
 • Cena poroty - Globální exportér - hodnotí se zejména nárůst exportních destinací v posledních dvou hodnocených letech (roky 2014 a 2015). Objem exportu do každého uvedeného státu musel v  těchto letech překročit 100.000,- Kč.
 • Exportér teritoria – kategorie pro exportéry s vývozem do zemí, které jsou členem Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN), jež tvoří Brunej, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajsie, Maynmar, Singapur, Thajsko a Vietnam. Nejúspěšnější exportér je vybírán podle průměrné složené míry růstu CAGR (Compoud Annual Growth Rate) zjišťované za poslední 3 roky.
 • Nejúspěšnější klient CzechTrade - kategorie je určena klientům CzechTrade, kteří za poslední rok deklarovali více než jeden úspěšný exportní případ podpořemného vývozu. Hodnotí se celkový objem realizovaného obchodu.
 • Exportní příběh roku CzechTrade - kategorie je určená klientům CzechTrade. Konzultanti agentury vybírají klienta s nejzajímavějším příběhem skutečného exportu, který může inspirovat další firmy ke vstupu na zahraniční trhy.

ZÍSKÁTE DÍKY PŘIHLÁŠENÍ NĚJAKÉ BONUSY? 

Ano. Po vyplnění přihlášky se firma, která splňuje kritéria soutěže, automaticky stává finalistou daného ročníku soutěže. Jako poděkování získává řadu benefitů od partnerů, které, jak věříme, budou praktickým přínosem jejího podnikání. Kromě služeb, slevových voucherů na služby apod. od partnerů, získává firma automaticky přístup do exportního registru, kde získá kontakty na všechny partnery projektu i loňské a letošní finalisty.

paticka - partneři