Porota v roce 2014

zástupce zakladatele

 • Ing. Luděk Drnec
  Obchodní ředitel společnosti DHL Express CZ & CEU

Ing. Luděk Drnec

Vystudoval vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni. Ve firmě DHL pracuje již od roku 1994. Většinu své profesní kariéry se věnuje prodeji, řízení  a rozvoji prodeje a marketingu. Od roku 2003 zodpovídal jako marketingový ředitel za oddělení Marketingu v DHL Express Česká republika. Od ledna 2007 řídil divizi Marketing & Sales s odpovědností především za plnění plánu prodeje a zisku expresních produktů prostřednictvím prodejní organizace DHL Express (CZ), a za oblast Marketing & Communication. Dále měl na starosti produktový management leteckých, pozemních i speciálních expresních přeprav a v neposlední řadě cenovou politiku DHL Express (CZ) pro tyto produkty. Svou odpovědnost v pozici Obchodního ředitele od března 2013 rozšířil na region střední Evropy.  

zástupce generálního partnera

 • Mgr. Tomáš Hron
  Ředitel Global Transaction Banking v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

Mgr. Tomáš Hron

V roce 1993 vystudoval obor diskrétní matematika na přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Od té doby působil v různých pozicích ve firemním bankovnictví (Živnostenská banka, Société Générale, ABN Amro). Od roku 2000 pracuje v UniCredit Bank, nejdříve jako poradce firemní klientely v Brně, pak ředitel regionálního centra na jižní Moravě, ředitel regionu Jihovýchod a od 1.1.2010 je odpovědný za úsek Global Transaction Banking, který má na starosti poskytování a rozvoj služeb pro firemní klientelu jako je cash management, strukturované obchodní a exportní financování, záruky, dokumentární obchody, depozitářské služby a přijímaní platebních karet.

zástupce zaštiťující agentury

 • Ing. Milan Ráž
  poveřený řízením agentury CzechTrade

Ing. Milan Ráž

Vystudoval VŠE v Praze. V letech 1976 až 1982 pracoval jako vedoucí obchodního oddělení ve firmě Investa. Následně byl až do roku 1988 vedoucím obchodního referátu ve firmě Strojimport. V letech 1988 až 1992 byl delegátem pro strojírenské komodity v obchodním oddělení Bankok, následně byl rok jeho vedoucím. Poté až do roku 2005 pracoval v soukromé sféře. Od roku 2005půspbí v agentuře CzechTrade, nyní je pověřen jejím vedením.

zástupce odborného garanta

 • Ing. Martin Růžička
  Country Manager Coface

Ing. Martin Růžička

Martin Růžička působí ve funkci Country Manager Coface, kde je zodpovědný za rozvoj všech linií Coface v České republice. Současně má v přímé gesci pražskou organizační složku úvěrové pojišťovny COMPAGNIE FRANCAISE D´ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, právě v oblasti úvěrového pojištění je považován za odborníka v oboru. Martin Růžička působí v oblasti úvěrového pojištění více než 19 let, z toho více než 15 let v různých vedoucích funkcích. Jeho kariérní postup zahrnoval práci analytika, vedoucího oddělení, ředitele odboru přes šéfa obchodu po top manažerskou funkci úvěrové pojišťovny a v současnosti vrcholovou reprezentaci zájmů Coface v České republice.
 

zástupce partnera

 • Ing. Robert Toman, MBA
  ředitel KOMPASS Czech Republic

Ing. Robert Toman, MBA

Vystudoval fakultu mezinárodních vztahů na VŠE v Praze. Později získal ještě titul MBA od Sheffield Hallam University (ve spolupráci s ČVUT). V roce 1993 spoluzaložil firmu KOMPASS Czech Republic, kde potom zastával řadu různých pozic. V roce 2000 se stal jednatelem firmy. Od té doby se z české pobočky stalo nejúspěšnější zastoupení mezinárodní skupiny Kompass ve střední a východní Evropě. V roce 2002 provedl úspěšnou restrukturalizaci polské pobočky Kompass. V letech 2005 až 2007 vyvinul Kompass Czech Republic nový modul pro portál www.kompass.com, který od té doby používají všechny pobočky Kompass po celém světě.   

zástupce partnera

 • Mgr. Ondřej Peterka
  Managing Partner PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.

Mgr. Ondřej Peterka

Ondřej Peterka je zakladatelem, rozhodujícím společníkem a nejvyšším manažerem skupiny PETERKA & PARTNERS.  Je tvůrcem ambiciózní vize regionální východoevropské právní firmy fungující jako alternativa k nadnárodním právnickým gigantům a lokálním advokátním kancelářím a průkopníkem moderního pojetí poskytování právních služeb v regionu střední a východní Evropy vycházejícího z principu jedné firmy založené na plně integrované regionální infrastruktuře.  Po strategické stránce řídí poskytování regionálních právních služeb mnoha nadnárodním firmám - světovým lídrům ve svých oborech - a významným českým a dalším východoevropským společnostem. Zastupuje také klienty kanceláře ve Francii. Je absolventem právnických fakult v Praze a Remeši. Hovoří anglicky, francouzsky a rusky.

zástupce partnera

 • Ing. Zdeněk Voharčík
  jednatel společnosti GrECo JLT Czech Republic s.r.o.

Ing. Zdeněk Voharčík

Ing. Voharčík vystudoval ČVUT v Praze. Během své kariéry působil mj. na obchodním oddělení velvyslanectví SRN v Kolíně nad Rýnem a dále pak v různých funkcích na úrovni nejvyššího managemtu společností. Od roku 1995 zastává pozici CEO ve společnosti GrECo JLT Czech Republic. Do jeho kompetencí spadá vedení společnosti po odborné stránce. V letech 2005 - 2011 vykonával funkci předsedy Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM).

zástupce partnera

 • Ing. Petr Breburda
  generální ředitel, předseda představenstva OSPAP a.s.

Ing. Petr Breburda

Získal vysokoškolský diplom na VŠE a titul MBA Sheffield Hallam University při Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT. Celou svou dosavadní kariéru strávil v oblasti grafického průmyslu, distribuce materiálů a polygrafie. Ve firmě Ospap, nyní používající obchodní značku Paperlinx, pracuje 20 let.

zástupce partnera

 • Mag. Fabrice Tamegger
  generální ředitel Austrian Airlines pro Českou republiku

Mag. Fabrice Tamegger

Je absolventem University of Innsbruck se specializací na mezinárodní obchod. V roce 1999  nastoupil do Austrian Airlines ve Vídni a do poloviny roku 2004 působil na ředitelství Austrian Airlines ve Vídni v Managementu pro Střední východ, jihovýchodní Evropu a Afriku. Aktivně se podílel na zavedení pravidelné linky z Vídně do Dubaje. Několik let zastával různé manažerské pozice u Austrian Airlines a od roku 2010 je zodpovědný za Lufthansa Group (Austrian Airlines, Lufthansa a SWISS) v ČR.

zástupce partnera

 • Ing. Petr Šíma
  Partner a spoluzakladatel skupiny NSG Morison, partner oddělení Corporate finance, Oceňování a auditu

Ing. Petr Šíma

Vystudoval VŠE v Praze. Je předním expertem v oblasti oceňování podniků a finančího strukturování, je registrován jako soudní znalec pro obory ekonomika, ceny a odhady. Již před ukončením studia se podílel na založení investiční společnosti a dále na řízení a tvorbě investiční strategie investičního privatizačního fondu. Je odborníkrm v oblasti corporate finance se specializací na oceňování podniků a jejich částí. Zastupuje NSG Morison v rámci asociace Morison International, kde je členem představenstva pro region Evropa a Severní Amerika. V roce 2006 byl jmenován členem znalecké komise Městského soudu v Praze.

zástupce partnera

 • Sanjiv Suri
  President & CEO Zátiší Group

Sanjiv Suri

Zakladatel, President & CEO společnosti Zátiší Group v součastnosti provozujcí čtyři pražské restaurace V Zátiší, Bellevue, Mlýnec, Žofín Garden & Zátiší Catering  a Fresh & Tasty. (1991 – součastnost). Dříve pracoval jako General Manager, Food – Beverage Manager & Kitchen Coordinator v různých hotelových řetězcích. Jmenovitě Intercontinental, The Oberoi, Le Meridien & Hyatt Regency International ve Francii, Indii, Egyptě stejně jako v  západní Africe. Vystudoval Masters of professional Studies in Hotel administration  z  IMHI – ´Institut de management Hotelier International´ (Cornell – ESSEC) v Paříži. Má žena Markéta a čtyři děti Virat, Jacqueline, Shaan, Jasmine. Je členem správní rady UNICEF, předsedou představenstva Prague Convention Bureau, členčm “Young Presidents´ Organization” worldwide, partnerem a sponsorem  Sdružení pro zahraniční investice (AFI) a členem správní rady Americké obchodní komory.

zástupce pořadatele

 • Helena Kohoutová
  ředitelka a jednatelka Agentury Helas

Helena Kohoutová

Zakladatelka prestižní celorepublikové soutěže pro české ženy podnikatelky OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK - OCP. Zakladatelka klubů s mnohaletou tradicí, HELAS NEW ENCOUNTERS CLUB a COSMOPOLITAN EXECUTIVE HELAS LADIES CLUB. Spoluporotkyně a pořadatelka projektů Exportní ceny DHL UNICREDIT a ŠTIK ČESKÉHO BYZNYSU. Majitelka Agentury Helas s.r.o.

spolupráce

 • Ing. Pavla Břečková Ph.D.
  Ředitelka pro obchod a strategii ve skupině strojírenských firem (mateřská firma AUDACIO), místopředsedkyně představenstva AMSP ČR (Asociace malých a středních podniků a živnostníků)

Ing. Pavla Břečková Ph.D.

Pavla Břečková vystudovala ekonomii na VUT v Brně a na doktorátu pracovala na prestižních zahraničních univerzitách ve Velké Británii a Dánsku. Dlouhodobě manažersky působí v oblasti autoprůmyslu, přesného strojírenství a nanotechnologií. Profesně se specializuje na oblast zahraničního obchodu a strategie ve skupině exportně zaměřených firem (s mateřskou společností AUDACIO). Před čtyřmi lety vstoupila do akademické sféry a na Vysoké škole finanční a správní vede katedru řízení podniku. Založila zde a vede též anglický studijní program se zaměřením na mezinárodní obchod. Institucionálně se věnuje sektoru malých a středních firem, je místopředsedkyní představenstva AMSP ČR (Asociace malých a středních podniků a živnostníků) a připomínkuje ekonomicky zaměřené legislativní návrhy vlády. Jako alternát zastupuje též Českou republiku v nadaci Eurofound, která je jednou z tripartitních poradních agencií Evropské komise se sídlem v Dublinu.

zástupce partnera

 • Ivo Moravec
  zakladatel a majitel společnosti Espresso

Ivo Moravec

Má dlouholeté zkušenosti ze zahraničního obchodu. "Chceme představit v ČR kvalitní čaje, a nejlepší italskou kávu, nechceme jen další značku na trhu, zároveň cítíme potřebu prohloubit znalosti veřejnosti o přípravě italského espressa, cappuccina a pravých ceylonských čajů. S tím souvisí i náš záměr dlouhodobě zkvalitňovat poskytované služby v oblasti kávové i čajové gastronomie."

zástupce mediálního partnera (BusinessInfo.cz)

 • Mgr. Martin Zika
  Šéfredaktor

Mgr. Martin Zika

Absolvent bakalářeského programu Mediální studia a sociologie na brňenské Masarykově univerzitě a magisterského programu Veřejná a sociální politika na Karlově univerzitě v Praze.
Dříve působil mimo jiné jako šéfredaktor ekonomického portálu Peníze.cz nebo jako editor česko-anglického měsíčníku The Prague Tribune. Publikoval např. v Denících Bohemia, v deníku Metro, připravoval příspěvky a komentáře pro Český rozhlas či Českou televizi.

zástupce mediálního partnera (ČIA)

 • Ing. Hana Pavlištová
  jednatelka ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA

Ing. Hana Pavlištová

Hana Pavlištová působí na pozici výkonné ředitelky a jednatelky České informační agentury od května 2005. Zastávala řadu vedoucích pozic ve společnostech jako Česká spořitelna a Bayerische Landesbank (dnes LBBW). Hana Pavlištová se také angažuje jako dobrovolník pro Czech Special Olympics. Je čestnou členkou  Česko-německé obchodní komory, ve které působila 6 let v představenstvu a byla také první a zatím jedinou  ženou ve funkci viceprezidentky  Česko-německé obchodní a průmyslové komory ve 20-leté historii této největší bilaterální komory. 

zástupce mediálního partnera (Deník, VLP)

 • PhDr. Jiří Humplík

PhDr. Jiří Humplík

Vystudoval fakultu žurnalistiky, sedmnáct let působil ve vydavatelství Economia, byl šéfredaktorem komerčních příloh Hospodářských novin, nyní je zástupcem šéfredaktorky pro přílohy v centrální redakci Deníku.

zástupce mediálního partnera (Svět průmyslu)

 • Kateřina Urbanová
  Šéfredaktorka, jednatelka společnosti SmartConnections s.r.o. (vydavatel Svět průmyslu)

Kateřina Urbanová

Pochází z Prahy, v letech 2000-2008 působila na různých manažerských pozicích v oblasti cestovního ruchu, obchodu a marketingu v Irsku, Švýcarsku a Anglii. Pracovní zkušenost na pozici marketingového manažera v jednom z anglických vydavatelských domů ji v roce 2007 vedla, společně se dvěma dalšími kolegy, k založení vlastního vydavatelství Smart Connections s.r.o., kde působí ve funkci šéfredaktorky a jednatelky společnosti. Navzdory nepříznivé ekonomické situaci v době založení firmy se jí podařilo etablovat značku časopisu Svět průmyslu a Trade & Investment, zajistit růst společnosti v oblasti personální a v neposlední řadě v oblasti hospodářské. Hovoří plynně anglicky a německy, ráda cestuje, poznává a inspiruje se u jiných kultur. Žije v Šumperku, má dva syny.

zástupce mediálního partnera (Český rozhlas 1 - Radiožurnál)

 • Ing. Tomáš Kollarczyk, MBA
  obchodní ředitel Českého rozhlasu

Ing. Tomáš Kollarczyk, MBA

Svou profesní praxi začínal v cestovním ruchu a v privátním sektoru. V letech 2000-2012 pracoval v Českém rozhlase České Budějovice jako marketingový a PR manažer. Od roku 2010 byl současně pověřen řízením Obchodního oddělení Českého rozhlasu. Po rozsáhlé reorganizaci v roce 2012 zastává pozici obchodního ředitele.
Vystudoval ekonomii se zaměřením na strukturální politiku EU na Ekonomické fakultě JČU, dále management a marketing na VŠE a ekonomiku cestovního ruchu na OU. Titul MBA získal na ESMA Barcelona. V rámci „Programu pro mladé profesionály“ organizovaného Německou kanceláří pro zahraniční politiku a Asociací pro mezinárodní otázky analyzoval řadu českých a německých společností ve výběrovém týmu.

porotce

 • Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
  Předseda dozorčí rady Českého aeroholdingu, Člen Národní ekonomické rady vlády, Předseda představenstva EEIP, Předseda Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v ČR, Předseda vědeckopedagogické ra

Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.

Je specialistou na finanční trhy, podnikové finance a bankovnictví. Vystudoval ekonometrii na Vysoké škole ekonomické v Praze, titul kandidáta ekonomických věd (CSc.) získal za svůj akademický výzkum v oblasti hodnocení projektů a svá pokročilá studia završil na London School of Economics (1990-91). Od roku 1997 je profesorem bankovnictví a firemních financí Univerzity Karlovy v Praze, založil a do roku 2010 řídil přední české universitní pracoviště – Institut ekonomických studií FSV UK. Ten je dle žebříčku Hospodářských novin nejlepším vysokoškolským pracovištěm v oblasti výuky ekonomie a financí a souvisejícího výzkumu. Abstraktně-logické pojetí výuky vedoucí k samostatnému řešení problémů je společně s vysokým podílem výuky v angličtině a povinným studiem v zahraničí velice příznivě přijímán hospodářskou praxí. Řada multinacionálních společností proto zřídila na IES svá profesorská Chairs, což je v českém universitním prostředí jev zcela unikátní. Blíže viz http://ies.fsv.cuni.cz/.

Publikoval doma i v zahraničí přes 150 publikací, které jsou zejména v zahraničí hojně citovány. Současně je předsedou představenstva poradenské firmy EEIP,a.s., která je kooperačním partnerem mnoha evropských bank i konzultačních společností (McKinsey & Company) v České republice. V letech 2002-2008 působil jako místopředseda dozorčí rady ve společnosti Východočeská plynárenská, a.s., dále jako člen dozorčí rady v Západočeské plynárenské, a.s. a Severomoravské plynárenské, v letech 2009-11 jako předseda dozorčí rady ČSA, od roku 2011 je též členem dozorčí rady Budvar, n.p..

paticka - partneři