Porota v roce 2012

zástupce zakladatele

 • Ing. Luděk Drnec
  Obchodní ředitel a jednatel společnosti DHL Express (Czech Republic) s.r.o.

Ing. Luděk Drnec

Vystudoval vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni. Většinu své profesní kariéry se věnuje prodeji, řízení  a rozvoji prodeje a marketingu. Od roku 2003 zodpovídal jako marketingový ředitel za oddělení Marketingu v DHL Express Česká republika. Od ledna 2007 řídí divizi Marketing & Sales. Je odpovědný především za plnění plánu prodeje a zisku expresních produktů prostřednictvím prodejní organizace DHL Express (CZ), je zodpovědný za oblast Marketing & Communication. Dále má na starosti produktový management leteckých, pozemních i speciálních expresních přeprav a v neposlední řadě cenovou politiku DHL Express (CZ) pro tyto produkty. Ve firmě DHL pracuje již od roku 1994.

zástupce generálního partnera

 • Mgr. Tomáš Hron
  Ředitel Global Transaction Banking v UniCredit Bank Czech Republic a.s.

Mgr. Tomáš Hron

V roce 1993 vystudoval obor diskrétní matematika na přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Od té doby působí v různých pozicích ve firemním bankovnictví (Živnostenská banka, Société Générale, ABN Amro). Od roku 2000 pracuje v UniCredit Bank, nejdříve jako poradce firemní klientely v Brně, pak ředitel regionálního centra na jižní Moravě, ředitel regionu Jihovýchod a od 1.1.2010 je odpovědný za úsek Global Transaction Banking, který má na starosti poskytování a rozvoj služeb pro firemní klientelu jako je cash management, strukturované obchodní a exportní financování, záruky, dokumentární obchody, depozitářské služby a přijímaní platebních karet.

zástupce zaštiťující agentury

 • Zdeněk Vališ, M.A.

Zdeněk Vališ, M.A.

Absolvent International School of Economics Rotterdam a Rotterdam Business School, obor mezinárodní obchod a finance a účetnictví. V průběhu studia pracoval pro ING Investment Management v Haagu. Po absolvování univerzity pokračoval ve společnosti ING v rámci management trainee programu na projektech třetího pilíře důchodové reformy a rozvoje obchodní sítě na Slovensku. Po ukončení projektu pracoval jako business analytik ING ČR. V letech 2007-2009 působil v různých pozicích na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, mimo jiné i jako tajemník náměstka ministra pro vnější ekonomické vztahy. V současné době je ředitelem Odboru podpory exportu na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a členem dozorčí rady Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s.

Je pověřen řízením České agentury na podporu obchodu CzechTrade.

zástupce odborného garanta

 • Ing. Martin Růžička
  Country Manager Coface Czech

Ing. Martin Růžička

Martin Růžička působí ve funkci Country Manager Coface Czech, kde je zodpovědný za rozvoj všech linií Coface v České republice. Současně má v přímé gesci pražskou organizační složku úvěrové pojišťovny Coface Austria Kreditversicherung A.G., právě v oblasti úvěrového pojištění je považován za odborníka v oboru. Martin Růžička působí v oblasti úvěrového pojištění více než 17 let, z toho více než 13 let v různých vedoucích funkcích. Jeho kariérní postup zahrnoval práci analytika, vedoucího oddělení, ředitele odboru přes šéfa obchodu po top manažerskou funkci úvěrové pojišťovny a v současnosti vrcholovou reprezentaci zájmů Coface v České republice.

zástupce partnera

 • Ing. Robert Toman, MBA
  ředitel KOMPASS Czech Republic

Ing. Robert Toman, MBA

Vystudoval fakultu mezinárodních vztahů na VŠE v Praze. Později získal ještě titul MBA od Sheffield Hallam University (ve spolupráci s ČVUT). V roce 1993 spoluzaložil firmu KOMPASS Czech Republic, kde potom zastával řadu různých pozic. V roce 2000 se stal jednatelem firmy. Od té doby se z české pobočky stalo nejúspěšnější zastoupení mezinárodní skupiny Kompass ve střední a východní Evropě. V roce 2002 provedl úspěšnou restrukturalizaci polské pobočky Kompass. V letech 2005 až 2007 vyvinul Kompass Czech Republic nový modul pro portál www.kompass.com, který od té doby používají všechny pobočky Kompass po celém světě.   

zástupce partnera

 • Mgr. Ondřej Peterka
  Managing Partner PETERKA & PARTNERS v.o.s advokátní kancelář

Mgr. Ondřej Peterka

Absolvent právnických fakult v Praze a v Remeši, advokát zapsaný u advokátních komor v České republice a v Paříži. Jako advokát působil několik let ve Francii. V roce 2000 založil vlastní advokátní kancelář, která v současnosti poskytuje služby ve většině zemí střední a východní Evropy. Kromě strategického vedení kanceláře se nadále věnuje právní praxi. Soustřeďuje se na akvizice, bankovní a finanční právo a spornou agendu s přeshraničními prvky, koordinaci právních služeb při projektech probíhajících ve více jurisdikcích a zastupuje klienty kanceláře ve Francii.

zástupce partnera

 • Ing. Zdeněk Voharčík
  jednatel společnosti GrECo JLT Czech Republic s.r.o.

Ing. Zdeněk Voharčík

Ing. Voharčík vystudoval ČVUT v Praze. Během své kariéry působil mj. na obchodním oddělení velvyslanectví SRN v Kolíně nad Rýnem a dále pak v různých funkcích na úrovni nejvyššího managemtu společností. Od roku 1995 zastává pozici CEO ve společnosti GrECo JLT Czech Republic. Do jeho kompetencí spadá vedení společnosti po odborné stránce. V letech 2005 - 2011 vykonával funkci předsedy Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM).

zástupce partnera

 • Ing. Petr Breburda
  generální ředitel, předseda představenstva OSPAP a.s.

Ing. Petr Breburda

Získal vysokoškolský diplom na VŠE a titul MBA Sheffield Hallam University při Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT. Celou svou dosavadní kariéru strávil v oblasti grafického průmyslu, distribuce materiálů a polygrafie. Ve firmě Ospap a.s pracuje 18. rokem.

zástupce partnera

 • Sanjiv Suri
  President & CEO Zátiší Group

Sanjiv Suri

Zakladatel, President & CEO společnosti Zátiší Group v součastnosti provozujcí čtyři pražské restaurace V Zátiší, Bellevue, Mlýnec, Žofín Garden & Zátiší Catering  a Fresh & Tasty. (1991 – součastnost). Dříve pracoval jako General Manager, Food – Beverage Manager & Kitchen Coordinator v různých hotelových řetězcích. Jmenovitě Intercontinental, The Oberoi, Le Meridien & Hyatt Regency International ve Francii, Indii, Egyptě stejně jako v  západní Africe. Vystudoval Masters of professional Studies in Hotel administration  z  IMHI – ´Institut de management Hotelier International´ (Cornell – ESSEC) v Paříži. Má žena Markéta a čtyři děti Virat, Jacqueline, Shaan, Jasmine. Je členem správní rady UNICEF, předsedou představenstva Prague Convention Bureau, členčm “Young Presidents´ Organization” worldwide, partnerem a sponsorem  Sdružení pro zahraniční investice (AFI) a členem správní rady Americké obchodní komory.

zástupce pořadatele

 • Helena Kohoutová
  ředitelka a jednatelka Agentury Helas

Helena Kohoutová

Zakladatelka klubů s mnohaletou tradicí a spoluzakladatelka prestižní celorepublikové soutěže pro ženy podnikatelky OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK – OCP. Dámský klub COSMOPOLITAN EXECUTIVE HELAS LADIES CLUB, který navazuje na prvorepublikové dámské kluby a v současné době sdružuje kolem 680 žen z různých oborů, založila již v roce 1999. Společenský klub HELAS NEW ENCOUNTERS CLUB vznikl ještě o dva roky dříve a schází se v něm nejvyšší management českých a zahraničních firem.

Spolupráce

 • Eva Svobodová
  generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Eva Svobodová

Eva Svobodová vystudovala komerční právo, základy práva EU, management a marketing na Institut of Technology, Sligó, Irsko v rámci EPI-Evropského polytechnického institutu, dále management a marketing na ESMA Barcelona-Escuela Superior de Management y Administración v rámci Czech Management Institute Praha. Od r. 1990 se pohybuje ve sféře zaměstnavatelských organizací, působila 15 let na Svazu průmyslu a dopravy České republiky v pozici projektového manažera a ředitelky kanceláře GŘ (agenda představenstva, vedení zahraničních podnikatelských misí doprovázejících vládní představitele, protokol, zahraniční kancelář CEBRE apod.). Od r. 2006 je generální ředitelkou Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (www.amsp.cz). Asociace založená na nezávislosti, odbornosti a praxi  výrazně posílila svou členskou základnu a svůj vliv, zastupuje zájmy cca 254.000 podnikatelských subjektů, a získala významné pozice v evropských institucích. Eva Svobodová je členkou řady poradních orgánů a pracovních skupin ministerstev a dalších institucí za stranu podnikatelské sféry a podílí se na přípravě stěžejních dokumentů asociace.  Je angažována v porotách řady podnikatelských soutěžích s cílem zviditelnění a podpory malého a středního podnikání - HSBC Grant pro exportéry, Zlatá koruna, Štiky českého byznysu, DHL Exportní cena, Ocenění českých podnikatelek apod.  Od roku 2010 vyhlašuje asociace také svůj vlastní Grantový program pro členy AMSP ČR.

zástupce mediálního partnera (Profit & Český export)

 • Tomáš Stingl

Tomáš Stingl

Tomáš Stingl je vedoucím redaktorem ekonomického měsíčníku Český export. V médiích píše o tématech jako jsou podnikání, vývoz českých výrobků do zahraničí nebo poměry v mimoevropských zemích. Přispívá také do podnikatelského týdeníku Profit, dříve pracoval v České televizi. Vedle ekonomické žurnalistiky se zaměřuje také na cestopisné reportáže.

zástupce mediálního partnera (ČIA)

 • Ing. Hana Pavlištová
  jednatelka ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA

Ing. Hana Pavlištová

Pochází z Litoměřic, vystudovala VŠE v Berlíně, obor mate-matické modely a zpracování dat, profesní kariéru zahájila jako analytik a programátor. V České spořitelně zastávala řadu vedoucích pozic. V letech 1992-2005 pracovala pro fi nanční skupinu Bayerische Landesbank později u její nástupkyně v ČR v BAWAGbank (dnes LBBW) ve funkci členky představenstva. Od května 2005 je výkonnou ředitelkou a jednatelkou České informační agentury. Od roku 1999 se angažuje jako dobrovolník pro Czech Special Olympics v oblasti PR a sponzoringu. V letech 2006-2012 členkou představenstva Českoněmecké obchodní a průmyslové komory, od června 2009 ve funkci viceprezidentky.

zástupce mediálního partnera (ČT 24)

 • Jan Cizner
  vedoucí ekonomické reakce ČT24

Jan Cizner

Do České televize nastoupil před čtyřmi lety jako editor ekonomického zpravodajství po rok a půl dlouhém působení v Hospodářských novinách. Před nimi byl deset let redaktorem a editorem ekonomické redakce v MF Dnes. Vystudoval pražskou Vysokou školu ekonomickou a prošel žurnalistikou na FSV UK. S kolegy se snaží přesvědčit ostatní, že ekonomika není cholera a týká se úplně každého.

zástupce mediálního partnera (Deník, VLP)

 • PhDr. Jiří Humplík

PhDr. Jiří Humplík

Vystudoval fakultu žurnalistiky, sedmnáct let působil ve vydavatelství Economia, byl šéfredaktorem komerčních příloh Hospodářských novin, nyní je zástupcem šéfredaktorky pro přílohy v centrální redakci Deníku.

zástupce mediálního partnera (Google)

 • Taťána le Moigne
  generální ředitelka, Google

Taťána le Moigne

Řídí české zastoupení společnosti Google od roku 2006. V oboru informačních technologií pracuje již 20 let, v jejím životopise najdete firmy jako Abakus nebo Digital Equipment. V letech 1994-2003 pracovala ve společnosti Microsoft, kde působila na rozličných obchodních a marketingových pozicích v České republice, v Německu a Velké Británii. V roce 2003 založila vlastní konzultační firmu, o dva roky později i společnost 4bambini, v ramci které postupně uvedla na trh čtyři tituly dětských společenských her, prostřednictvím kterých se děti ve veku 4-7 let seznamují za základními životními hodnotami. V roce 2009 získala Taťána ocenění Osobnost českého internetu. V letech 2008, 2009 a 2010 se umístila v anketě Hospodářských novin na žebříčku 25 nejúspěšnějších žen v České republice. V roce 2010 ji časopis Týden zařadil mezi 5 nejvlivnějších žen českého businessu. Taťána le Moigne je mentorkou v nekomerčním mentoringovém programu Odyssey, podporující profesní rozvoj talentovaných žen v České republice. Příležitostně spolupracuje s VŠE, NY University a s European Leadership & Academic Institute v Praze. Taťána le Moigne vystudovala informatiku na Vysoké škole ekonomické. 

zástupce mediálního partnera (Svět průmyslu)

 • Kateřina Urbanová
  Šéfredaktorka, jednatelka společnosti SmartConnections s.r.o.

Kateřina Urbanová

Pochází z Prahy, v letech 2000-2008 působila na různých manažerských pozicích v oblasti cestovního ruchu, obchodu a marketingu v Irsku, Švýcarsku a Anglii. Pracovní zkušenost na pozici marketingového manažera v jednom z anglických vydavatelských domů ji v roce 2007 vedla, společně se dvěma dalšími kolegy, k založení vlastního vydavatelství Smart Connections s.r.o., kde působí ve funkci šéfredaktorky a jednatelky společnosti. Navzdory nepříznivé ekonomické situaci v době založení firmy se jí podařilo etablovat značku časopisu Svět průmyslu a Trade & Investment, zajistit růst společnosti v oblasti personální a v neposlední řadě v oblasti hospodářské. Hovoří plynně anglicky a německy, ráda cestuje, poznává a inspiruje se u jiných kultur. Žije v Šumperku, má dva syny.

zástupce mediálního partnera (Český rozhlas 1 - Radiožurnál)

 • Petra Sklenářová
  Marketingová a PR manažerka

Petra Sklenářová

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. V Českém rozhlase pracuje na pozici marketingové a PR manažerky Radiožurnálu. V rámci této funkce řeší zásadní mediální partnerství Radiožurnálu, obchodní smlouvy, podílí se na přípravě kampaní apod. Radiožurnál je moderní zpravodajsko publicistická stanice Českého rozhlasu, ze stanic Českého rozhlasu dlouhodobě nejposlouchanější, která je vyhledávána vzdělanými posluchači, lidmi se zájmem o poznání a informace.

porotce

 • Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.

Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.

Předseda dozorčí rady Českého aeroholdingu, Člen Národní ekonomické rady vlády, Předseda představenstva EEIP, Předseda Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v ČR, Předseda vědeckopedagogické rady IES Fakulty sociálních věd UK

Je specialistou na finanční trhy, podnikové finance a bankovnictví. Vystudoval ekonometrii na Vysoké škole ekonomické v Praze, titul kandidáta ekonomických věd (CSc.) získal za svůj akademický výzkum v oblasti hodnocení projektů a svá pokročilá studia završil na London School of Economics (1990-91). Od roku 1997 je profesorem bankovnictví a firemních financí Univerzity Karlovy v Praze, založil a do roku 2010 řídil přední české universitní pracoviště – Institut ekonomických studií FSV UK. Ten je dle žebříčku Hospodářských novin nejlepším vysokoškolským pracovištěm v oblasti výuky ekonomie a financí a souvisejícího výzkumu. Abstraktně-logické pojetí výuky vedoucí k samostatnému řešení problémů je společně s vysokým podílem výuky v angličtině a povinným studiem v zahraničí velice příznivě přijímán hospodářskou praxí. Řada multinacionálních společností proto zřídila na IES svá profesorská Chairs, což je v českém universitním prostředí jev zcela unikátní. Blíže viz http://ies.fsv.cuni.cz/.

Publikoval doma i v zahraničí přes 150 publikací, které jsou hojně citovány – mezi 1230 českými ekonomy je řazen mezi pět nejcitovanějších autorů. Současně je předsedou představenstva poradenské firmy EEIP,a.s., která je kooperačním partnerem mnoha evropských bank v oblasti investičního bankovnictví (zejména Raiffeisen Bank a dříve Westdeutsche Landesbank) i konzultačních společností (McKinsey & Company) v České republice. V letech 2002-2008 působil jako místopředseda dozorčí rady ve společnosti Východočeská plynárenská, a.s., dále jako člen dozorčí rady v Západočeské plynárenské, a.s. a Severomoravské plynárenské.

paticka - partneři