15. ročník Exportní ceny

Prestižní soutěž, založená společností DHL Express (Czech Republic) s.r.o. již patnáctým rokem uděluje prestižní ocenění EXPORTNÍ CENY malým a středně velkým firmám v České republice, a tím poukazuje na význam, který tyto firmy mají pro českou ekonomiku.

PROČ BYSTE SE MĚLI PŘIHLÁSIT?

 • stanete se účastníky nejprestižnější soutěže v oblasti exportu
 • získáte zajímavé srovnání s ostatními soutěžícími/exportéry
 • můžete získat atraktivní ceny
 • zviditelníte svoji firemní značku a aktivity firmy
 • soutěž je mediálně sledovanou akcí
 • máte možnost zúčastnit se Klubových setkání exportérů, kde se potkávají významní ekonomové, exportéři, porotci a partneři, aby formou neformální besedy diskutovali na ekonomická témata
 • získáte atraktivní bonusy od partnerů soutěže

JAK SE HODNOTÍ SOUTĚŽÍCÍ?

Hodnotícím kritériem exportérů je index, který se vypočítá jako násobek meziročního růstu exportu a podílu exportu na obratu. Na základě získaných výsledků je určeno pořadí a firmy jsou rozděleny do kategorií.

Pro výpočet se používá vzorec:
Index = [(vývoz 2011/vývoz 2010)-1] * (vývoz 2011/obrat 2011)

Příklad: Objem vývozu firmy za rok 2010 je 10 mil. Kč (b) a za rok 2011 je 12 mil. Kč (a).

Obrat firmy za rok 2011 je 17 mil. Kč (c)

meziroční růst exportu (d) = (a/b) – 1 = 0,2

x… podíl exportu na obratu (e) = a/c = 0,7058

= ... výsledek = d * e = 0,1412

Podíl exportu na obratu je faktorem, který váží růst společnosti podle angažovanosti na exportu a zároveň odstraňuje nerovnosti mezi podniky s menšími a většími obraty.

JAKÉ JSOU PODMÍNKY K ÚČASTI V SOUTĚŽI?

 • vznik firmy musí být datován před 1. lednem roku 2010
 • maximální počet kmenových zaměstnanců pro kategorii Malá společnost je 50 osob
 • maximální počet kmenových zaměstnanců pro kategorii Středně velká společnost je 250 osob
 • obrat firmy pro kategorii Malá společnost je do 300 milionů korun
 • obrat firmy pro kategorii Středně velká společnost je do 1,5 miliardy korun
 • objem exportu v roce 2010 činil minimálně 100.000,-
 • podíl zahraničního kapitálu ve firmě není vyšší než 49 %
 • zúčastněné firmy podpisem přihlášky potvrdí, že nemají významné neuhrazené závazky vůči státu a svým dodavatelům
 • do soutěže nebudou zařazeny firmy, které se zabývají vývozem surovin, starožitných předmětů a zbraní

DO KDY A JAK SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT?

Uzávěrka přihlášek do soutěže pro 15. ročník Exportní ceny DHL UNICREDIT je 12. října 2012 ve 12.00 hodin.
Přihlásit se můžete vyplněním on-line přihlášky.

KDY BUDOU VYHLÁŠENY VÝSLEDKY?

Výsledky budou vyhlášeny na slavnostním finálovém večeru pořádaném v úterý 27. listopadu 2012 v prostorách panoramatického sálu ZOOM v Praze.

JAKÉ JSOU KATEGORIE?

 • Malá společnost – kategorie je určena malým exportérům s maximálním počtem 50 zaměstnanců a obratem do 300 milionů korun.
 • Středně velká společnost – kategorie je určena exportérům s maximálním počtem 250 zaměstnanců a obratem do 1,5 miliardy korun.
 • Exportér regionu – kategorie pro exportéry z Plzeňského kraje.
 • Exportér teritoria – kategorie pro exportéry s vývozem Německa.
 • Nejúspěšnější klient CzechTrade – kritériem kategorie je výše vývozu firmy dosažené s podporou služeb agentury CzechTrade do prioritních zemí pro export (Brazílie, Čína, Indie, Irák, Kazachstán, Mexiko, Ruská federace, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA a Vietnam).
 • Nejúspěšnější klient CzechTrade z Plzeňského kraje kategorie pro firmy sídlící v Plzeňském kraji, které zrealizovaly úspěšný zahraniční kontrakt s podporou služeb agentury CzechTrade.

ZÍSKÁTE DÍKY PŘIHLÁŠENÍ NĚJAKÉ BONUSY? 

 • DHL - Poskytuje poukaz na slevu 30 % na odeslání první zásilky (slevu nelze použít v případě dalších slev u společnosti).
 • COFACE CZECH - Nabízí zpracování kreditní informace na tuzemské i zahraniční společnosti, vymáhání zahraničních i tuzemských pohledávek, pojištění rizik neplacení.
 • KOMPASS - Věnuje certifikát na 3.000,- Kč na čerpání služeb dle nabídky společnosti.
 • PETERKA & PARTNERS - Bude zvát přihlášené na odborné semináře a zasílat jim zpravodaj.
 • OSPAP - Nabízí speciální nabídku na celý sortiment obalových materiálů a dárek k první objednávce.
 • BUSINESSINFO.CZ - Zájemci se mohou bezplatně zaregistrovat na www.businessInfo.cz k odběru pravidelného pondělního zpravodaje.
 • SVĚT PRŮMYSLU - Věnuje zdarma předplatné časopisů Svět průmyslu a Trade Investment.
 • AGENTURA HELAS - Pro prvních deset přihlášených nabízí čestné členství ve společenském klubu HELAS NEW ENCOUNTERS CLUB.
paticka - partneři