Porota v roce 2011

zástupce zakladatele

 • Ing. Luděk Drnec
  Obchodní ředitel a jednatel společnosti DHL Express (Czech Republic) s.r.o.

Ing. Luděk Drnec

Vystudoval vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni. Většinu své profesní kariéry se věnuje prodeji, řízení  a rozvoji prodeje a marketingu. Od roku 2003 zodpovídal jako marketingový ředitel za oddělení Marketingu v DHL Express Česká republika. Od ledna 2007 řídí divizi Marketing & Sales. Je odpovědný především za plnění plánu prodeje a zisku expresních produktů prostřednictvím prodejní organizace DHL Express (CZ), je zodpovědný za oblast Marketing & Communication. Dále má na starosti produktový management leteckých, pozemních i speciálních expresních přeprav a v neposlední řadě cenovou politiku DHL Express (CZ) pro tyto produkty. Ve firmě DHL pracuje již od roku 1994.

zástupce generálního partnera

 • Mgr. Tomáš Hron
  Ředitel Global Transaction Banking v UniCredit Bank Czech Republic a.s.

Mgr. Tomáš Hron

V roce 1993 vystudoval obor diskrétní matematika na přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Od té doby působí v různých pozicích ve firemním bankovnictví (Živnostenská banka, Société Générale, ABN Amro). Od roku 2000 pracuje v UniCredit Bank, nejdříve jako poradce firemní klientely v Brně, pak ředitel regionálního centra na jižní Moravě, ředitel regionu Jihovýchod a od 1.1.2010 je odpovědný za úsek Global Transaction Banking, který má na starosti poskytování a rozvoj služeb pro firemní klientelu jako je cash management, strukturované obchodní a exportní financování, záruky, dokumentární obchody, depozitářské služby a přijímaní platebních karet.

zástupce zaštiťující agentury

 • Ing. Ivan Jukl, MBA
  generální ředitel agentury CzechTrade

Ing. Ivan Jukl, MBA

Generálním ředitelem agentury CzechTrade je od března 2006. Ve státní příspěvkové organizaci se snaží uplatnit standardní manažerské principy marketingového řízení, zaměřené na trvalé zvyšování výkonnosti, efektivity a přidané hodnoty služeb pro klienty. V roce 2009 dokončil studium programu MBA při Sheffield Hallam University. Do agentury CzechTrade přišel Ivan Jukl po pětiletém působení na české ambasádě v Kodani v pozici obchodního rady. Kromě prosazování českých ekonomických zájmů a propagace České republiky se zabýval také možnostmi zefektivnění řízení ekonomické diplomacie. V roce 1988 vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, zkušenosti z oblasti managementu získal také v Japonsku v rámci grantu udělovaného vládní organizací JICA. Během své pracovní kariéry zastával manažerské pozice v oblasti zahraničního obchodu v podnicích působících v oblasti elektrotechniky a energetiky. Ivan Jukl je rozvedený, má dvě děti. Mluví anglicky, německy, francouzsky, rusky a dánsky. Mezi jeho koníčky patří stolní tenis, squash, historie a cestování.

zástupce odborného garanta

 • Ing. Martin Růžička
  Country Manager, Coface Czech

Ing. Martin Růžička

Martin Růžička působí ve funkci Country Manager Coface Czech, kde je zodpovědný za rozvoj všech linií Coface v České republice. Současně má v přímé gesci pražskou organizační složku úvěrové pojišťovny Coface Austria Kreditversicherung A.G., přičemž právě v oblasti úvěrového pojištění je považován za odborníka v oboru. Martin Růžička působí v oblasti úvěrového pojištění více než 16 let, z toho více než 12 let v různých vedoucích funkcích. Jeho kariérní postup zahrnoval práci analytika, vedoucího oddělení, ředitele odboru přes šéfa obchodu po top manažerskou funkci úvěrové pojišťovny a v současnosti vrcholovou reprezentaci zájmů Coface v České republice.

zástupce partnera

 • Mag. Fabrice Tamegger
  generální ředitel Lufthansa Group pro Českou republiku

Mag. Fabrice Tamegger

Je absolventem University of Innsbruck, Rakousko. V roce 1999  nastoupil do Austrian Airlines ve Vídni a do poloviny roku 2004 působil na ředitelství Austrian Airlines ve Vídni v Managementu pro Střední východ, jihovýchodní Evropu a Afriku. Od července 2004 zastával funkci ředitele Austrian Airlines pro Českou republiku. V září 2008 byl jmenován generálním ředitelem Austrian Airlines pro Českou a Slovenskou republiku. V současné době vede obchodní zastoupení Austrian Airlines, British Midland, Lufthansa German Airlines a Swiss International Air Lines  pro Českou republiku.

zástupce partnera

 • Ing. Robert Toman, MBA
  ředitel KOMPASS Czech Republic

Ing. Robert Toman, MBA

Vystudoval fakultu mezinárodních vztahů na VŠE v Praze. Později získal ještě titul MBA od Sheffield Hallam University (ve spolupráci s ČVUT). V roce 1993 spoluzaložil firmu KOMPASS Czech Republic, kde potom zastával řadu různých pozic. V roce 2000 se stal jednatelem firmy. Od té doby se z české pobočky stalo nejúspěšnější zastoupení mezinárodní skupiny Kompass ve střední a východní Evropě. V roce 2002 provedl úspěšnou restrukturalizaci polské pobočky Kompass. V letech 2005 až 2007 vyvinul Kompass Czech Republic nový modul pro portál www.kompass.com, který od té doby používají všechny pobočky Kompass po celém světě.

zástupce partnera

 • Ing. Zdeněk Voharčík
  jednatel společnosti GrECo JLT Czech Republic s.r.o. a předseda Asociace českých pojišťovacích makléřů

Ing. Zdeněk Voharčík

Ing. Voharčík vystudoval ČVUT v Praze. Během své kariéry působil mj. na obchodním oddělení velvyslanectví SRN v Kolíně nad Rýnem a dále pak v různých funkcích na úrovni nejvyššího managemtu společností. Od roku 1995 zastává pozici CEO ve společnosti GrECo JLT Czech Republic. Do jeho kompetencí spadá vedení společnosti po odborné stránce. Od roku 2005 vykonává funkci předsedy Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM).

zástupce partnera

 • JUDr. Pavel Novický
  advokát

JUDr. Pavel Novický

Je absolventem Právnické fakulty University Karlovy v roce 1974, doktorát na téže universitě získal v roce 1975. Po absolvování university působil jako právník v oblasti zahraničního obchodu a mezinárodních vztahů. Od roku 1994 působí jako advokát v advokátní kanceláři Novický & Mejzlík.

"Zahraniční obchod a export zvláště je zrcadlem v němž se obráží celkový stav hospodářství našeho státuacelé společnosti a je proto přirozenou povinností podporovat rozvoj takového právníhoaekonomickéhoprostředí, které bude soustavně napomáhat posilování exportních aktivitkaždéhopodnikatele. Našeadvokátní kancelář takovou podporu svým klientům již léta úspěšně poskytuje."

zástupce partnera

 • Eva Svobodová, MBA
  generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Eva Svobodová, MBA

Eva Svobodová vystudovala komerční právo, základy práva EU, management a marketing na Institut of Technology, Sligó, Irsko v rámci EPI-Evropského polytechnického institutu, dále management a marketing na ESMA Barcelona-Escuela Superior de Management y Administración v rámci Czech Management Institute Praha. Od r. 1990 se pohybuje ve sféře zaměstnavatelských organizací, působila 15 let na Svazu průmyslu a dopravy České republiky v pozici projektového manažera a ředitelky kanceláře GŘ (agenda představenstva, vedení zahraničních podnikatelských misí doprovázejících vládní představitele, protokol, zahraniční kancelář CEBRE apod.). Od r. 2006 je generální ředitelkou Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (www.amsp.cz). Asociace založená na nezávislosti, odbornosti a praxi  výrazně posílila svou členskou základnu a svůj vliv, zastupuje zájmy cca 254.000 podnikatelských subjektů, a získala významné pozice v evropských institucích. Eva Svobodová je členkou řady poradních orgánů a pracovních skupin ministerstev a dalších institucí za stranu podnikatelské sféry a podílí se na přípravě stěžejních dokumentů asociace.  Je angažována v porotách řady podnikatelských soutěžích s cílem zviditelnění a podpory malého a středního podnikání - HSBC Grant pro exportéry, Zlatá koruna, Štiky českého byznysu, DHL Exportní cena, Ocenění českých podnikatelek apod.  Od roku 2010 vyhlašuje asociace také svůj vlastní Grantový program pro členy AMSP ČR.

zástupce partner

 • Sanjiv Suri
  President & CEO Zátiší Group

Sanjiv Suri

Zakladatel, President & CEO společnosti Zátiší Group v součastnosti provozujcí čtyři pražské restaurace V Zátiší, Bellevue, Mlýnec, Žofín Garden & Zátiší Catering  a Fresh & Tasty. (1991 – součastnost). Dříve pracoval jako General Manager, Food – Beverage Manager & Kitchen Coordinator v různých hotelových řetězcích. Jmenovitě Intercontinental, The Oberoi, Le Meridien & Hyatt Regency International ve Francii, Indii, Egyptě stejně jako v  západní Africe. Vystudoval Masters of professional Studies in Hotel administration  z  IMHI – ´Institut de management Hotelier International´ (Cornell – ESSEC) v Paříži. Má žena Markéta a čtyři děti Virat, Jacqueline, Shaan, Jasmine. Je členem správní rady UNICEF, předsedou představenstva Prague Convention Bureau, členčm “Young Presidents´ Organization” worldwide, partnerem a sponsorem  Sdružení pro zahraniční investice (AFI) a členem správní rady Americké obchodní komory.

zástupce pořadatele

 • Helena Kohoutová
  ředitelka a jednatelka Agentury Helas

Helena Kohoutová

zakladatelka klubů s mnohaletou tradicí a spoluzakladatelka prestižní celorepublikové soutěže pro ženy podnikatelky OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIAKTELEK – OCP. Dámský klub COSMOPOLITAN EXECUTIVE HELAS LADIES CLUB, který navazuje na prvorepublikové dámské kluby a v současné době sdružuje kolem 680 žen z různých oborů, založila již v roce 1999. Společenský klub HELAS NEW ENCOUNTERS CLUB vznikl ještě o dva roky dříve a schází se v něm nejvyšší management českých a zahraničních firem.

zástupce mediálního partnera (Profit a Český Export)

 • Pavel Klaška
  ředitel vydavatelství Stanford a.s. a člen představenstva

Pavel Klaška

Pavel Klaška má za sebou 19 let praxe v oblasti obchodu a marketingu. Pracovní zkušenosti získával na různých manažerských a řídících pozicích v reklamním průmyslu, v oblasti retailu a bankovnictví. Pavel Klaška ovládá anglický, francouzský a ruský jazyk. Je ženatý a má 3 děti. 

zástupce mediálního partnera (ČIA)

 • Ing. Hana Pavlištová
  jednatelka ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA víceprezidentka Česko-německé obchodní a průmyslové komory

Ing. Hana Pavlištová

jednatelka ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA
víceprezidentka Česko-německé obchodní a průmyslové komory 

Pochází z Litoměřic, vystudovala VŠE v Berlíně, obor matematické modely a zpracování dat, profesní kariéru zahájila jako  analytik a programátor. V  České spořitelně zastávala řadu vedoucích pozic. V letech 1992-2005 pracovala pro finanční skupinu  Bayerische Landesbank později u její nástupkyně v ČR v BAWAGbank (dnes LBBW) ve funkci členky představenstva. Od května 2005 je výkonnou ředitelkou a jednatelkou České informační agentury. Od roku 1999 se angažuje jako dobrovolník pro Czech Special Olympics v oblasti PR a sponzoringu. Je členkou představenstva Česko-německé obchodní a průmyslové komory, od června 2009 působí ve funkci viceprezidentky.

„Česká informační agentura se specializuje na zpravodajství z ekonomiky a trhů České republiky. Náš vlastní redakční tým ekonomických redaktorů vydává měsíčně více než dva tisíce zpráv. Prostřednictvím našich elektronických deníků, týdeníků a měsíčníků, které vycházejí v české, anglické a německé jazykové verzi, zprostředkujeme našim čtenářům podstatné informace a fakta o dění v nejvýznamnějších sektorech české ekonomiky.  Naši čtenáři, to jsou především vrcholoví manažeři v ČR i v zahraničí, kteří chtějí být denně, rychle a komplexně informováni. Soutěž Exportní cena DHL UNICREDIT oceňuje podniky, které dosahují skvělých výsledků a prosazují se na zahraničních trzích. Považuji informace za klíčovou součást podnikatelského úspěchu, proto jsme se rozhodli tuto soutěž mediálně podpořit. Je mi ctí být i porotcem.“

zástupce mediálního partnera (ČT 24)

 • Jan Cizner
  vedoucí ekonomické reakce ČT24

Jan Cizner

Do České televize nastoupil před čtyřmi lety jako editor ekonomického zpravodajství po rok a půl dlouhém působení v Hospodářských novinách. Před nimi byl deset let redaktorem a editorem ekonomické redakce v MF Dnes. Vystudoval pražskou Vysokou školu ekonomickou a prošel žurnalistikou na FSV UK. S kolegy se snaží přesvědčit ostatní, že ekonomika není cholera a týká se úplně každého.

 

zástupce mediálního partnera (Radiožurnál)

 • Hana Hikelová
  ředitelka zpravodajských stanic Českého rozhlasu

Hana Hikelová

Vystudovala žurnalistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. V Českém rozhlase pracuje už 12 let. Na Radiožurnálu nejprve v pozici vedoucí domácí redakce, v roce 2005 spoluzakládala zpravodajskou stanici Rádio Česko a od roku 2006 do konce roku 2008 byla její šéfredaktorkou. Od ledna 2009 je ředitelkou zpravodajských stanic Českého rozhlasu, to znamená Radiožurnálu a Rádia Česko. Radiožurnál je dlouhodobě nejposlouchanější ze stanic Českého rozhlasu, Rádio Česko jako zpravodajsko - publicistická stanice oslovuje především vysokoškolsky vzdělané publikum.

"Ve vysílání obou zpravodajských stanic patří ekonomika k jasným prioritám. Soutěž Exportní cena DHL UNICREDIT podpoříme velmi rádi, nejen proto, že velmi oceňujeme roli exportérů na celkovém stavu českého hospodářství a neinformujeme pouze o problémech, ale i o pozitivních výsledcích českého exportu, zejména v současné době." 

zástupce mediálního partnera (Svět průmyslu)

 • Kateřina Urbanová
  Šéfredaktorka, jednatelka společnosti SmartConnections s.r.o.

Kateřina Urbanová

Pochází z Prahy, v letech 2000 – 2008 působila na různých manažerských pozicích v oblasti cestovního ruchu, obchodu a marketingu v Irsku, Švýcarsku a Anglii. Pracovní zkušenost na pozici marketingového manažera v jednom z anglických vydavatelských domů ji v roce 2007 vedla, společně se dvěma dalšími kolegy, k založení vlastního vydavatelství Smart Connections s.r.o., kde působí ve funkci šéfredaktorky a jednatelky společnosti. Navzdory nepříznivé ekonomické situaci v době založení firmy se jí podařilo etablovat značku časopisu Svět průmyslu a Trade & Investment, zajistit růst společnosti v oblasti personální a v neposlední řadě v oblasti hospodářské. Hovoří plynně anglicky a německy, ráda cestuje, poznává a inspiruje se u jiných kultur. Žije v Šumperku, má dva syny.

zástupce mediálního partnera (Google)

 • Taťána le Moigne
  Generální ředitelka, Google

Taťána le Moigne

Řídí české zastoupení společnosti Google od roku 2006. V oboru informačních technologií pracuje již 20 let, v jejím životopise najdete firmy jako Abakus nebo Digital Equipment. V letech 1994 – 2003 pracovala ve společnosti Microsoft, kde působila na rozličných obchodních a marketingových pozicích v České republice, v Německu a Velké Británii. V roce 2003 založila vlastní konzultační firmu, o dva roky později i společnost 4bambini, v ramci které postupně uvedla na trh čtyři tituly dětských společenských her, prostřednictvím kterých se děti ve veku 4-7 let seznamují za základními životními hodnotami. V roce 2009 získala Taťána ocenění Osobnost českého internetu. V letech 2008, 2009 a 2010 se umístila v anketě Hospodářských novin na žebříčku 25 nejúspěšnějších žen v České republice. V roce 2010 ji časopis Týden zařadil mezi 5 nejvlivnějších žen českého businessu. Taťána le Moigne je mentorkou v nekomerčním mentoringovém programu Odyssey, podporující profesní rozvoj talentovaných žen v České republice. Příležitostně spolupracuje s VŠE, NY University a s European Leadership & Academic Institute v Praze. Taťána le Moigne vystudovala informatiku na Vysoké škole ekonomické. 

porotce

 • Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
  Předseda vědeckopedagogické rady Institutu ekonomických studií při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, předseda Mezinárodní obchodní komory v ČR, člen NERV, předseda dozorčí rady ČSA, p

Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.

Je specialistou na fi nanční trhy, podnikové fi nance a bankovnictví. Vystudoval ekonometrii na Vysoké škole ekonomické v Praze, titul kandidáta ekonomických věd (CSc.) získal za svůj akademický výzkum v oblasti hodnocení projektů a svá pokročilá studia završil na London School of Economics (1990–91). Od roku 1997 je profesorem bankovnictví a fi remních fi nancí Univerzity Karlovy v Praze a již od roku 1993 jako ředitel buduje přední české universitní pracoviště – Institut ekonomických studií FSV UK. Ten je dle žebříčku Hospodářských novin nejlepším vysokoškolským pracovištěm v oblasti výuky ekonomie a fi nancí a souvisejícího výzkumu. Abstraktně-logické pojetí výuky vedoucí k samostatnému řešení problémů je společně s vysokým podílem výuky v angličtině a povinným studiem v zahraničí velice příznivě přijímán hospodářskou praxí. Řada multinacionálních společností proto zřídila na IES svá profesorská Chairs, což je v českém universitním prostředí jev zcela unikátní. Blíže viz http://ies.fsv.cuni.cz/ . Publikoval doma i v zahraničí přes 150 publikací, které jsou hojně citovány – mezi 1230 českými ekonomy je řazen mezi pět nejcitovanějších autorů. Současně je předsedou představenstva poradenské fi rmy EEIP, a.s., která je kooperačním partnerem mnoha evropských bank v oblasti investičního bankovnictví (zejména Raiff eisen Bank a dříve Westdeutsche Landesbank) i konzultačních společností (McKinsey & Company) v České republice. V letech 2002–2008 působil jako místopředseda dozorčí rady ve společnosti Východočeská plynárenská, a.s., dále jako člen dozorčí rady v Západočeské plynárenské, a.s. a Severomoravské plynárenské.

paticka - partneři