14. ročník Exportní ceny DHL

Představujeme Vám 14. ročník prestižní soutěže Exportní cena DHL UNICREDIT.

Prestižní soutěž, založená společností DHL Express (Czech Republic) s.r.o. již čtrnáctým rokem uděluje prestižní ocenění EXPORTNÍ CENY malým a středně velkým firmám v České republice, a tím poukazuje na význam, který tyto firmy mají pro českou ekonomiku.

PROČ BYSTE SE MĚLI PŘIHLÁSIT?

 • stanete se účastníky nejprestižnější soutěže v oblasti exportu
 • získáte zajímavé srovnání s ostatními soutěžícími / exportéry
 • můžete získat atraktivní ceny
 • zviditelníte svoji firemní značku a aktivity firmy
 • soutěž je mediálně sledovanou akcí
 • máte možnost zúčastnit se Klubových setkání exportérů, kde se potkávají významní ekonomové, exportéři, porotci a partneři, aby formou neformální besedy diskutovali na ekonomická témata
 • získáte atraktivní bonusy od partnerů soutěže

JAK SE HODNOTÍ SOUTĚŽÍCÍ?

Hodnotícím kritériem exportérů je index, který se vypočítá jako násobek meziročního růstu exportu a podílu exportu na obratu. Na základě získaných výsledků je určeno pořadí a firmy jsou rozděleny do kategorií.

Pro výpočet se používá vzorec:
Index = [(vývoz 2010/vývoz 2009)-1] * (vývoz 2010/obrat 2010)

Příklad: Objem vývozu firmy za rok 2009 je 10 mil. Kč (b) a za rok 2010 je 12 mil. Kč (a).

Obrat firmy za rok 2010 je 17 mil. Kč (c)

meziroční růst exportu (d) = (a/b) – 1 = 0,2

x… podíl exportu na obratu (e) = a/c = 0,7058

= ... výsledek = d * e = 0,1412

Podíl exportu na obratu je faktorem, který váží růst společnosti podle angažovanosti na exportu a zároveň odstraňuje nerovnosti mezi podniky s menšími a většími obraty.

JAKÉ JSOU PODMÍNKY K ÚČASTI V SOUTĚŽI?

 • vznik firmy musí být datován před 1. lednem roku 2009
 • maximální počet kmenových zaměstnanců pro kategorii Malá společnost je 50 osob
 • maximální počet kmenových zaměstnanců pro kategorii Středně velká společnost je 250 osob
 • obrat firmy pro kategorii Malá společnost je do 300 milionů Kč
 • obrat firmy pro kategorii Středně velká společnost je do 1,5 miliardy Kč
 • podíl zahraničního kapitálu ve firmě není vyšší než 49 %
 • zúčastněné firmy podpisem přihlášky potvrdí, že nemají významné neuhrazené závazky vůči státu a svým dodavatelům
 • do soutěže nebudou zařazeny firmy, které se zabývají vývozem surovin, starožitných předmětů a zbraní

DO KDY A JAK SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT?

Uzávěrka přihlášek do soutěže pro 14. ročník Exportní ceny DHL UNICREDIT je 21. 10. 2011 ve 12.00 hodin.
Přihlásit se můžete vyplněním on-line přihlášky.

KDY BUDOU VYHLÁŠENY VÝSLEDKY?

Výsledky budou slavnostně vyhlášeny na slavnostním finálovém večeru pořádaném ve středu, dne 22. listopadu 2011, v prostorách panoramatického sálu ZOOM v Praze.

JAKÉ JSOU KATEGORIE?

 • Malá společnost – kategorie je určena malým exportérům s maximálním počtem 50 zaměstnanců a obratem do 300 milionů Kč
 • Středně velká společnost – kategorie je určena exportérům s maximálním počtem 250 zaměstnanců a obratem do 1,5 miliardy Kč
 • Exportér regionu – kategorie pro exportéry z Královohradeckého kraje
 • Exportér teritoria – kategorie pro exportéry s vývozem do Společenství nezávislých států (SNS) = Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgystán, Moldavsko, Rusko, Ukrajina, Uzbekistán, Tádžikistán, Turkmenistán
 • Nejúspěšnější klient CzechTrade – kategorie pro exportéry, kteří dosáhli nejlepších výsledků na základě využití některé ze služeb CzechTrade

V rámci slavnostního vyhlášení vítězů bude uděleno také Zvláštní ocenění CzechTrade za exportní inovaci roku.

ZÍSKÁTE DÍKY PŘIHLÁŠENÍ  NĚJAKÉ BONUSY?

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ NOVICKÝ A MEJZLÍK – Nabízí jednu právní konzultaci zdarma.

NAKLADATELSTVÍ STANFORD – Věnovalo celoroční předplatné časopisu nový PROFIT.

COFACE – Odborný garant soutěže poskytne prvním deseti přihlášeným exportérům v letošním roce informace o 3 vybraných společnostech.

KOMPASS Czech Republic s.r.o. – Nabízí včasně přihlášeným exportérům slevový certifikát na služby ve výši Kč 3.000,-  + DPH.

ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA - ČIA – Připravila předplatné elektronického manažerského zpravodajského přehledu na 5 týdnů zdarma.

VYDAVATELSTVÍ  SMART-MEDIA – Mediální partner poskytne přihlášeným exportérům roční předplatné časopisu Svět průmyslu a předplatné Trade Investment na dva roky.

ÚČAST NA KLUBOVÝCH SETKÁNÍCH EXPORTÉRŮ

paticka - partneři