Výsledky soutěže v roce 2010

Kategorie „Malá společnost (určená malým exportérům s maximálním počtem 50 zaměstnanců a obratem do 300 milionů Kč)

Vítězem Exportní ceny DHL HSBC pro rok 2010 v kategorii „Malá společnost“(určené malým exportérům s maximálním počtem 50 zaměstnanců a obratem do 300 milionů Kč) se stala společnost PBS ENERGO a.s., jejímž výrobním programem je návrh, výroba, servis a zkoušky parních, kondenzačních a expanzních turbín do výkonu 25MW. Dále pak výroba náhradních dílů k výše uvedeným typům turbín, které nacházejí uplatnění jak v ČR tak v řadě zemí Evropy. Firma PBS ENERGO, a.s. vznikla v roce 2006, jako společný podnik PBS Velká Bíteš, a.s. (51%) a ČKD Nové Energo, a.s. (49%) a v témže roce byla certifikována dle EN ISO 9001:2000 a EN ISO 14001:2004. Společnost byla vytvořena z části divize turbin PBS Velká Bíteš, a.s. a převzala její výrobní program. Parní a kondenzační turbíny jsou mimo jiné aplikovány pro kogenerační výrobu elektrické energie a tepla a nacházejí uplatnění jak v ČR tak v řadě zemí Evropy (Slovensko, Ukrajina, Polsko, Bulharsko, Maďarsko, Bělorusko a Rusko).

Na druhém místě se umístila společnost 1 WITOS s.r.o.,  která je obchodním a logistickým centrem zaměstnávajícím zdravotně znevýhodněné osoby ( chráněná dílna ).  Obchoduje s hutním a stavebním materiálem ve střední Evropě a řeší problematiku zaměstávání zdravotně znevýhodněných osob.na třetím

Na třetím míste se umístila společnost MEDUSE DESIGN s.r.o., která se zabývá komplexním zpracováním vlastních produktových kolekcí od designérského návrhu až po sériovou výrobu a následnou distribuci. Filozofie produkce vychází z  inovativního kombinování tradičních řemesel se současnými výrobními technologiemi. Exportní úspěch zajistila firmě především kolekce exkluzivních vodních dýmek, které vyváží do USA, Ruska, Saudské Arábie a dalších zemí po celém světě.

Kategorie „Středně velká společnost“ (určená exportérům s maximálním počtem 250 zaměstnanců a obratem do 1,5 miliardy Kč)

V kategorii nejlepší „Středně velká společnost“ (určené exportérům s maximálním počtem 250 zaměstnanců a obratem do 1,5 miliardy Kč) získala cenu společnost Hutní projekt Frýdek – Místek a.s., která je privátní projekční a inženýrská organizace se 120 zaměstnanci. Hlavní obor činnosti firmy je koksárenská technologie zaměřující se především na zlepšování ochrany životního prostředí ve stávajících i nových koksovnách. V posledních pěti letech firma výrazně zvýšila  aktivitu na zahraničních trzích, kde se začal Hutní projekt Frýdek Místek a.s. pozvolna prosazovat. Své projekty již uplatnil na Slovensku, Bosně a Hercegovině, Polsku, Indii, Iránu a Jižní Africe.

Na druhém místě se umístila společnost AVAST Software a.s.. Z pohledu počtu chráněných počítačů je AVAST Software se svými 130 miliony uživatelů  největší světová společnost v oblasti počítačové bezpečnosti. Striktně technicky vzato tedy exportuje hodně jedniček a nul.   Měsíčně více než 2 petabyty dat.  (řekněme více dat každý den než je obsaženo v Knihovně Kongresu USA) Více lidsky vzato, avast! exportuje bezpečí. Těžko měřitelné. Penězi těžko vyčíslitelné. Ale možná o to více důležité.

Na třetím Velbates s.r.o., která se zabývá výrobou a prodejem žáruvzdorných výrobků. Specializuje se na výrobu tvarových výrobků a hmot, jejichž základní surovinou je křemenné sklo. Výrobky jsou určeny zejména pro sklářský, koksárenský a hutnický průmysl. Rozhodující objem produkce je dlouhá léta směřován do sklářského průmyslu. Firma byla založena v roce 1995, od roku 2006 jako společnost s ručením omezeným. Od založení firmy se objem produkce zvýšil více jak desetkrát. Z počátku směřovala většina produkce na český, popřípadě evropský trh. V současné době jsou rozhodující dodávky určeny pro jižní a  jihovýchodní Asii, jižní a severní Ameriku, Japonsko a Čínu.

Kategorie „Exportér teritoria - Indie“

Vítězem v kategorii „Exportér teritoria - Indie“ se stal Institut pro testování a certifikaci a.s., což je česká, certifikační, zkušební, kalibrační a inspekční společnost s mezinárodní působností, poskytující odborné služby v oblasti hodnocení kvality a bezpečnosti výrobků, systémů řízení, vzdělávání a v oblasti technické normalizace. ITC se úspěšně prosazuje jako exportér certifikačních služeb, k čemuž významně přispívá zastoupení v 15 zemích světa.

Kategorie „Exportér regionu“

Vítězem v kategorii „Exportér regionu“, jako který byl pro letošní ročník vybrán kraj Vysočina, se stala společnost PBS ENERGO a.s., která vyhrála také v kategorii „Malá společnost“.

Kategorie “Nejúspěšnější klient CzechTrade“

Vítězem Exportní ceny DHL HSBC v kategorii “Nejúspěšnější klient CzechTrade“ se stala společnost INCO engineering, s.r.o., která je jedním ze tří evropských dodavatelů těžních strojů a zařízení pro vertikální dopravu v hlubinných dolech. Do této elitní skupiny se dostali díky neustálému vývoji nových systémů a zařízení. Účinnou změnou marketingové politiky se jim podařilo v době krize za posledních 1,5 roku uzavřít nové kontrakty v hodnotě cca 1,6 mld Kč. Další tendry v objemu cca 3 mld Kč jsme vyhráli, ale dosud probíhá smluvní jednání. Tyto zakázky uzavřené v době krize nám zajišťují práci minimálně na 5 let dopředu.

Zvláštní ocenění CzechTrade za aplikaci průmyslového designu

Zvláštní ocenění CzechTrade za aplikaci průmyslového designu si odnesla společnost 2N Telekomunikace a.s., založena v roce 1991. Firma se zabývá vývojem a výrobou telekomunikačních technologii. 2N má 150 zaměstnanců, 80% produkce vyváží do 120ti zemi světa. Každoročně se umísťuje v elitní skupině českých top 100 a získává také přední místa jako zaměstnavatel roku.

paticka - partneři