13. ročník Exportní ceny DHL HSBC

Prestižní soutěž, založená společností DHL Express, třináctým rokem udělila pod záštitou vládní agentury CzechTrade ocenění malým a středně velkým firmám v České republice. Tím poukázala na význam, které tyto firmy mají pro českou ekonomiku. Od roku 2009 se generálním partnerem této soutěže stala společnost HSBC Bank.

Výsledky 13. ročníku Exportní ceny DHL HSBC jsou představeny v záložce „historie“

Soutěžní kategorie

 • Malá společnost – kategorie je určena malým firmám s maximálním počtem 50 zaměstnanců a obratem do 300 milionů Kč. Podíl zahraničního vlastníka ve firmě nesmí přesáhnout 49 %, objem exportu v roce 2008 musel být minimálně 100.000,- Kč a další podmínkou je, že společnost vznikla před 1. lednem 2008.
 • Středně velká společnost - kategorie je určena středně velkým firmám s maximálním počtem 250 zaměstnanců a obratem do 1,5 miliardy Kč. Ani zde nesmí podíl zahraničního vlastníka společnosti přesáhnout 49 %,  objem exportu musel v roce 2008 činit minimálně 100.000, Kč a datum vzniku společnosti musí předcházet 1. lednu 2008.
 • Exportér regionu – kategorie vybírá nejúspěšnějšího exportéra z malých a středních společností se sídlem ve vybraném kraji, pro letošní rok je to kraj Vysočina.
 • Exportér teritoria – kategorie vybírá nejúspěšnějšího exportéra z malých a středních společností podle váženého nárůstu jejich exportu do vybraného teritoria, kterým je pro letošní rok Indie.
 • Nejúspěšnější klient CzechTrade – kategorie hodnotí firmy na základě nově uzavřených exportních kontraktů realizovaných s podporou služeb agentury CzechTrade.
 • Zvláštní ocenění agentury CzechTrade za aplikaci průmyslového designu – ocenění má zvýšit povědomí českých firem o využití průmyslového designu a tím i jejich konkurenceschopnost v zahraničí.

Jak se hodnotí soutěžící?

 • vznik firmy musí být datován před 1. lednem roku 2008
 • podíl zahraničního kapitálu ve společnosti není vyšší než 49 %
 • objem exportu v roce 2008 činil minimálně Kč 100.000,-
 • u kategorie EXPORTNÍ CENA DHL HSBC - MALÁ SPOLEČNOST
  • maximální počet kmenových zaměstnanců společnosti je 50
  • obrat společnosti je do 300 milionů Kč
  • objem exportu v roce 2008 činil minimálně Kč 100.000,-
 • u kategorie EXPORTNÍ CENA DHL HSBC -  STŘEDNĚ VELKÁ SPOLEČNOST
  • maximální počet kmenových zaměstnanců společnosti je 250
  • obrat společnosti je do 1,5 miliardy Kč
  • objem exportu v roce 2008 činil minimálně Kč 100.000,-
 • zúčastněné firmy podpisem přihlášky potvrdí, že nemají významné neuhrazené závazky vůči státu a svým dodavatelům
 • do soutěže nebudou zařazeny firmy, které se zabývají vývozem surovin, starožitných předmětů a zbraní

Hodnotícím kritériem exportérů je index, který se vypočítá jako násobek meziročního růstu exportu a podílu exportu na obratu. Na základě získaných výsledků je určeno pořadí a firmy jsou rozděleny do kategorií.

Pro výpočet se používá součin meziročního růstu exportu a podílu exportu na obratu:

Index = [(vývoz 2009/vývoz 2008)-1] * (vývoz 2009/obrat 2009)

Příklad:                   a = 12 mil. Kč                       objem vývozu firmy za rok 2009

                              b = 10 mil. Kč                       objem vývozu firmy za rok 2008

                              c = 17 mil. Kč                       obrat firmy za rok 2009

                              index = [(a / b) – 1] * (a / c) = [(12 / 10) – 1] * (12 / 17) = 0,1412

Podíl exportu na obratu je faktorem, který váží růst společnosti podle angažovanosti na exportu a zároveň odstraňuje nerovnosti mezi podniky s menšími a většími obraty.

 V případě jakýchkoliv nejasností ve věci zařazení Vaší firmy do kategorie Malá nebo Středně velká společnost, si Vás dovolujeme odkázat nadetailně propracovanou definici EU, kterou v češtině aktualizuje a vydává ČMZRB na http://www.cmzrb.cz/podpora-maleho-a-stredniho-podnikani/definice-maleho-a-stredniho-podnikatele a navazujících stránkách.

paticka - partneři