Porota v roce 2009

V této sekci bychom Vám rádi představili porotu 12. ročníku Exportní ceny DHL HSBC, která je složená ze zástupců partnerů soutěže. 

 • Luděk Drnec
  Obchodní ředitel, DHL Express (Czech Republic) s.r.o.

Luděk Drnec

Luďkovi Drncovi je 42 let a vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni. Většinu své profesní kariéry se věnuje prodeji, řízení a rozvoji prodeje a marketingu. Od roku 2003 zodpovídal jako marketingový ředitel za oddělení Marketingu v DHL Express Česká republika. Od ledna 2007 řídí divizi Express Business Unit. Je odpovědný především za naplnění plánu prodeje a zisku z expresních produktů prostřednictvím prodejní organizace DHL Express (CZ). Dále má na starosti produktový management leteckých, pozemních i speciálních expresních přeprav a v neposlední řadě cenovou politiku DHL Express (CZ) pro tyto produkty. Ve firmě DHL pracuje již od roku 1994.

„Nápad pomoci českému exportu se zrodil v DHL v roce 1997, kdy jsme se inspirovali od našich kolegů zIrsku a Nizozemí. Český zahraniční obchod na konci devadesátých let čelil vážným problémům a nacházelse v hlubokém deficitu, který nakonec přerostl v měnovou a makroekonomickou krizi. Chtěli jsme dokázat, že právě malé a střední firmy mohou české ekonomice pomoci z krize, což se nakonec i stalo. Jsme rádi, že i letos můžeme skrze Exportní cenu DHL HSBC vyjádřit obdiv všem českým vývozním firmám, které musejí o své postavení na trzích Evropské unie i mimo ni tvrdě bojovat se zahraniční konkurencí. Oceňujeme zejména ty české exportéry, kteří se v letošním roce dokáží vypořádat s nepříznivými a neočekávanými překážkami komplikujícími vývoz, jakou je například celosvětová hospodářská krize.“

 • Andrew Blach
  ředitel divize firemního bankovnictví HSBC Bank plc – pobočka Praha

Andrew Blach

Vystudoval univerzitu v Sheffieldu a v Manchestru se zaměřením na obchod a finance. Andrew Blach získal bohaté zkušenosti jako mezinárodní manažer z HSBC ve Velké Británii, Turecku a Rusku. Mezi jeho skvělé výsledky patří rozjezd firemního bankovnictví banky HSBC v Rusku. Od září 2008 je ředitelem divize firemní bankovnictví HSBC Bank plc – pobočka Praha.

„HSBC je globálně přítomna ve více než 80 zemích světa na 5 kontinentech. Především díky svému postavení na trhu poskytuje podporu významným exportérům. Rádi bychom poznali ty nejúspěšnější společnosti s exportním zaměřením. Jsme pyšní na to,  že můžeme podpořit tuto prestižní soutěž jako generální partner.“

 • Ing. Ivan Jukl
  generální ředitel agentury CzechTrade

Ing. Ivan Jukl

Ing. Ivan Jukl vystudoval v roce 1988 elektrotechnickou fakultu ČVUT a absolvoval kurzy řízení na dánském evropském institutu a japonském Post Graduate Training Center. V letech 1998 až 2000 zastával manažerské pozice v oblasti zahraničního obchodu a mezinárodních vztahů ve společnostech EZ Praha a ELTODO. Na praxi v soukromém sektoru navázal pětiletým působením na zastupitelském úřadu České republiky v Dánsku. Zde se věnoval prosazování ekonomických zájmů ČR, unijní agendě a propagaci České republiky. V čele CzechTrade stojí od 15. 3. 2006.

Hovoří plynně šesti jazyky. K jeho zájmům patří stolní tenis, squash, historie a cestování. Je pyšný na své dvě děti - dceru a syna.

„Profesionálními službami přispíváme k růstu exportu našich klientů.“

 • Ing. Radek Laštovička, Ph.D.
  ředitel Coface Czech Credit Management Service

Ing. Radek Laštovička, Ph.D.

Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze a postgraduálním studiu ekonomie na CERGE-EI získal titul Ph.D. na Karlově univerzitě. Působil řadu let jako investiční analytik v oblasti venture kapitálového financování malých a středních podniků a jako obchodní ředitel Finanční skupiny Fio. Od roku 2006 je ředitelem Coface Czech, předního poskytovatele služeb v hodnocení bonity, inkasu a pojištění pohledávek.

„Exportéři opět budou motorem růstu české ekonomiky. Právě mezi nimi uplatňujemenaše komplexní služby řízení rizik z pohledávek.“

 • Fabrice Tamegger
  generální ředitel Austrian Airlines pro Českou a Slovenskou republiku

Fabrice Tamegger

Fabrice Tamegger je absolventem University of Innsbruck, Rakousko - titul Magister (Mag.). V roce 1999 nastoupil do Austrian Airlines ve Vídni a do poloviny roku 2004 působil na ředitelství Austrian Airlines ve Vídni v Managementu pro Střední východ, jihovýchodní Evropu a Afriku. Od července 2004 zastává funkci ředitele Austrian Airlines pro Českou republiku. V září 2008 byl jmenován generálním ředitelem Austrian Airlines pro Českou a Slovenskou republiku.

„Exportujícím firmám v České republice můžeme poskytnout letecké spojení do 130 destinací na celém světě, především do východní Evropy a na Střední východ, kde je naše společnost silně zastoupena. To je perfektní předpoklad pro rozvoj obchodu a tedy realizaci exportních aktivit.“

 • Ing. Erich Handl, MBA
  ředitel vydavatelství Stanford a.s.

Ing. Erich Handl, MBA

Erich Handl působil mezi lety 2004 až 2007 jako šéfredaktor týdeníků PROFIT a Czech Business Weekly a v letošním roce se podílel na výrazných změnách v layoutu a částečně i obsahového zaměření Profitu.

Erich Handl se narodil v roce 1971, vystudoval veřejnou správu na Vysoké škole ekonomické (1997) a obor finance na University of New York v Praze (2001). V roce 1992 začal pracovat jako ekonomický novinář v Mladé frontě DNES. Po osmiletém angažmá v tomto deníku přestoupil v roce 2000 do týdeníku Euro.

„Mediálními partnery soutěže jsme se rozhodli letos stát proto, že jsme soutěž podporovali již v loňském roce a akce se nám líbila. Profit bude i nadále podporovat smysluplné projekty, které podnikatelům pomáhají zorientovat se ve složité situaci na trhu, medializovat jejich úspěchy a pomáhat jim tak v jejich nelehké práci.“

 • Ing. Hana Pavlištová
  výkonná ředitelka a jednatelka ČIA - ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA

Ing. Hana Pavlištová

Hana Pavlištová pochází z Litoměřic, v letech 1974 až 1978 absolvovala studium na VŠE v Berlíně, obor matematické modely a zpracování dat. Profesní kariéru zahájila jako analytik a programátor v SETUZA Ústí nad Labem, v letech 1982 až 1992 pracovala v České spořitelně, nejprve jako analytik a programátor, následně v řadě vedoucích pozic. V letech 1992 až 2005 pracovala pro finanční skupinu Bayerische Landesbank později u její nástupkyně v ČR v BAWAGbank (dnes LBBW), nejprve jako zástupkyně ředitele reprezentace, po akvizici Interbanky ve funkci členky představenstva. Od května 2005 pracuje v České informační agentuře(ČIA) -jako výkonná ředitelka a jednatelka.Je viceprezidentkou Česko-německé obchodní a průmyslové komory. Od roku 1999 se aktivně angažuje jako dobrovolník pro Czech Special Olympics v oblasti PR a sponzoringu.

„Česká informační agentura poskytuje nejkvalitnější manažerské zpravodajské přehledy o dění v nejvýznamnějších sektorech české ekonomiky a přináší nejvíce nových informací o dění na relevantním trhu. Naši čtenáři, to jsou především vrcholoví manažeřiv ČR i v zahraničí, kteří chtějí být denně, rychle a komplexně informováni. Soutěž Exportní cena DHL HSBC oceňuje podniky, které dosahují skvělých výsledků a prosazují se na zahraničních trzích. Považuji informace za klíčovou součást podnikatelského úspěchu, proto jsme se rozhodli tuto soutěž mediálně podpořit. Je mi ctí být i porotcem.“

 • Helena Kohoutová
  ředitelka a jednatelka Agentury Helas s.r.o.

Helena Kohoutová

V roce 1997 založila pro top management společností společenský klub „Helas New Encounters Club“. V roce 1999 založila dámský klub „ Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club“, který navazuje na prvorepublikové dámské kluby a sdružuje cca 450 výjimečných žen z různých oborů . Dále je spoluzakladatelkou prestižní soutěže „OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK – OCP“.

„V rámci svých profesních aktivit jsem se vždy snažila o propojování podnikatelských subjektů, vyzdvižení myšlenky spolupráce, ekonomické efektivity, ale zároveň i na slušnost a etiku podnikání. Je mi ctí přijmout pozici organizátora a porotce v soutěži Exportní Cena DHL HSBC a mít možnost   účastnit se projektu, v jehož rámci se oslovuje téměř 20.000 českých exportérů. Každá úspěšná firma, její zakladatel a její management si zaslouží uznání, ocenění a tato soutěž jim právě tyto hodnoty nabízí.“

paticka - partneři