Historie

Nápad pomoci českému exportu se zrodil v DHL v roce 1997. Inspirace tehdy přišla od našich kolegů z DHL v Irsku a Nizozemí, kde podobné projekty podporovali. Český zahraniční obchod na konci devadesátých let čelil vážným problémům a nacházel se v hlubokém deficitu, který nakonec přerostl v měnovou a makroekonomickou krizi. Chtěli jsme dokázat, že právě malé a střední firmy mohou české ekonomice pomoci z krize, což se nakonec i stalo.

Od prvopočátku byl tento projekt organizován pod záštitou vládní agentury CzechTrade, jejíž náplní je podpora českých exportérů. Tehdejší generální ředitelka CzechTrade paní Judita Šťouračová, byla od počátku myšlence Exportní ceny nakloněna, a tak již v srpnu 1997 byl vypsán první ročník Exportní ceny DHL, který se setkal s mimořádným ohlasem. Prvního ročníku soutěže se zúčastnilo 183 českých firem, které celkově vyvezly zboží a služby za téměř 11 miliard korun.

V průběhu následujících let společnost DHL reagovala na dynamický vývoj českých exportérů a upravila kritéria týkající se obratu. Růst českých exportéru byl takový,  že jim 500 miliónů korun ročního obratu začalo být málo. Nová kritéria soutěže mimoto sledují trendy českých exportních teritorií a snaží se více zviditelnit exportéry, kteří jsou schopni uspět na náročných trzích, jako je třeba Rusko nebo Čína.

Exportní cena DHL se stala již tradiční součástí českého exportu s konstantní podstatou   - odměnit a zviditelnit malé a střední exportéry, kteří dosáhli významné dynamiky růstu exportu. Rozšíření soutěže o speciální kategorie jako exportér regionu nebo exportér do vybraného teritoria soutěž pouze oživilo.

Domníváme se, že naše aktivity stále více reflektují ekonomickou situaci u nás a ve světě a tímto projektem máme příležitost hovořit o daných tématech a moci podpořit tak, stejně  jako v loňských ročnících, malé a střední podniky.

Ludek-Drnec_podpis.jpg

Luděk Drnec
Generální ředitel DHL Express pro Českou republiku